Nõo vald ajapeeglis

Nõo valla uue vallamaja saamislugu 1980datel aastatel.

Kalju Kruusi meenutusi kontor-klubi valmimisest: „Kõige pikaldasem ja vaevarikkam ehitus oli praegune Nõo vallamaja. Mõte kontori ehitamisest küpses juba siis, kui sai majandisse tööle tuldud. Samad takistused nagu spordihoonete ehitusele olid ka klubidel ja kontoritel. Selle hoone ehitamiseks taotlesime loa vabariigi Ministrite Nõukogust tingimusel, et hoone ei tohtinud maksta üle 300 000 rubla. Projekteerijaks sai Tallinna EKE.

Läks mööda aasta ja ehitusmaterjalid koos ehitustöödega kallinesid ühe kolmandiku võrra. Hoone maksumuseks kujunes 500 000 rubla, üle selle summa pidi luba minema taotlema Moskvasse. Loa saime vabariigist, kuid sellesse ei mahtunud keldri ehitamine, kuhu oleks olnud võimalik paigutada väikesi saale mängude tarbeks. Jäi välja ka klubi sisustus koos eesriidemehhanismiga, kontorisisustus jne.

Projekteerimine ja ehitus võttis kümme aastat. Ehitajaks oli Elva MEK. Meie soov oli hoone teha valgest silikaadist ja katus punasest katusekivist, mis jäi majandi muretseda ja kohale toimetada. Kokkuleppel Tallinna Silikaaditehasega saime korralikku valget silikaati pooleteise aasta jooksul. Katusekivid muretsesime Leedust, kuna Aseri tellisetehases toodetud kivid purunesid aasta-kahega. Leedu tehase tingimuseks oli neile müüa Belarus-ekskavaator. Meil oli natuke tegemist, et muretseda see ekskavaator, kuid saime hakkama. Kolmkümmend tuhat katusekivi vedasime majandi autodega Leedust kohale. Ehitus käis mitme aasta jooksul ja nurgakivi panek venis samuti, kuna ei leitud sobivat aega. Nurgakivi on siiski pandud — metallsilindrisse mahtus selle päeva „Edasi", käibel olnud metallraha jne, kuid koht, kuhu nurka see metallsilinder sai, tuleb vahest siis välja, kui ajahammas on hoone läbi töödelnud.

Uus kontor-klubi valmis detsembris 1988 ja enne aasta lõppu koliti sisse."

15. veebruarist 1977 sai Nõo sovhoosi direktoriks Kalju Kruus. 1. aprillist 1988 muudeti Nõo sovhoos Nõo kolhoosiks. Esimehena jätkas Kalju Kruus, kes pidas seda ametit 27. juunini 1991.

Kasutatud materjal pärineb Agnes-Asta Marandi raamatu „Lehekülgi Nõo ajaloost" kolmandast osast.

Küsime ka viktoriiniküsimuse. Kus asus Nõo kolhoosi kontor enne uue maja valmimist? 
Vastused saata 25. märtsiks koos nime ja telefoninumbriga aadressile: vallaleht@nvv.ee.
Õigesti vastajate vahel loosime välja juubeliaasta meene.

Pildil: Vallamaja ehitus ja kohe algab nurgakivi panek. Paremalt: Kalju Kruus, …, Ivo Konsand, Ahmed Luik ja Kait Saar. Foto: KALJU KRUUSI erakogu


Nõo vald 30 — juubeliaasta tähed on Nõo valla rahvas!

Tänavu, 11. juulil möödub 30 aastat päevast, mil Nõo vald astus omavalitsusliku haldusüksuse õigustesse. Tähistame seda ümmargust sünnipäeva kogu aasta vältel ning pühendame juubeliaasta Nõo valla inimestele, meie rahvale, kes on seisnud korduvalt koduvalla iseolemise säilimise eest — meie säravatele tähtedele ja tähekestele! 

Juubeliaasta ajaraam kulgeb 2022. aasta Eesti Vabariigi aastapäevani. Tegemist on perioodiga, milles võib erineva intensiivsuse ja sihitusega suuremaid või väiksemaid pidusündmusi leida.

Sel aastal heidame pilgu tagasi Nõo valla 30–aastasele ajaloole, aega, kui taasiseseisvunud Nõo valla võlud ja valud olid alles ees. Meenutame valla sünni juures olnud inimeste mälestusi ja vaatame tulevikku.

 

Juubeliaastal uuendatakse ja avatakse mitmeid vallarahva elukeskkonda mõjutavaid ruume, hooneid ja rajatisi, panustades arendustesse ca 2 miljonit eurot:

  • Nõo lasteaias Krõll valmib juurdeehitus, kus avatakse kaks uut rühma, arendatakse lasteaia õueala,
  • Nõo Põhikooli I korruse rekonstrueerimine Info- ja Teabekeskuseks,
  • Nõo Kultuurimaja saali ja fuajee renoveerimine,
  • Rannahalli kaasajastamine,
  • Nõo alevikus Kivilinna platsi rekonstrueerimine,
  • Tõravere jalgtee rajamine,
  • … ja tehakse veel teisigi arendustegevusi.

 

Kutsume kõiki inimesi juubeliaastast osa saama läbi sündmuste ja kaasatavate tegevuste, mida pakuvad Nõo valla erinevad tegijad.

Peagi on võimalus näha Nõo Kultuurimaja eestvõttel valmivaid videofilme, milles räägivad meie valla inimesed oma lugusid.

Juubeliaasta üheks tippsündmuseks on suvel toimuv Taasiseseisvuspäeva tähistamine koos Nõo valla 30-sünnipäevaga.

Infot juubeliaasta tegevuste kohta vahendame Nõo valla kodulehel, sotsiaalmeedias, vabakas.ee ning Nõo Valla Lehes.

Sünnipäeva–aasta kava saab olema kirju ja tegevusi planeerides tuleb arvesse võttes COVID-19 epidemioloogilist olukorda, mistõttu on paljud tegevused kavandatud kontaktivabade ettevõtmistena.

Juubelisäras aastat kõigile Nõo valla tähtedele!

Jäägem terveks.
 

Liia Sirel
avalike suhete spetsialist