Nõo vald tähistas 1. aprillil sünnipäeva

Pildil: Nõo vallamaja alates 1939. J. Ilissoni ehitatud hoone, valminud 1935.

1. aprillil sai Nõo vald 82-aastaseks. Suur valdade reorganiseerimine toimus 1. aprillil 1939. aastal, mil endise Nõo kihelkonna territooriumil asunud seitsme valla asemele moodustati kolm, säilisid Tähtvere ja Ropka vallad ning moodustus Nõo vald. Esimeseks vallavanemaks sai endine Meeri vallavanem Hugo-Osvald Kikerpill (vallavanem 1939–1940).

Nõo vallamaja jaoks osteti Johannes Ilistelt 1935. aastal valminud elamu Nõo alevikus Tartu maantee ääres (praegune päevakeskuse hoone, Tartu tänav 20). Hiljem asus samas hoones külanõukogu, maja Tartu-poolsesse otsa aga sai ruumid raamatukogu. Ka taasloodud valla valitsus asus kuni 1991. aasta sügiseni praeguses päevakeskusehoones.

 

Seekordne viktoriiniküsimus on: Kus asub Nõo valla esimesele vallavanemale Hugo-Osvald Kikerpillile pühendatud ruum, mille ametlik nimetus on Kikerpilli koda?

Vastused saata 25. aprilliks koos nime ja telefoninumbriga aadressile: vallaleht@nvv.ee või tel teel 5191 4119.

Õigesti vastajate vahel loosime välja juubeliaasta meene.


Nõo vald 30 — juubeliaasta tähed on Nõo valla rahvas!

Tänavu, 11. juulil möödub 30 aastat päevast, mil Nõo vald astus omavalitsusliku haldusüksuse õigustesse. Tähistame seda ümmargust sünnipäeva kogu aasta vältel ning pühendame juubeliaasta Nõo valla inimestele, meie rahvale, kes on seisnud korduvalt koduvalla iseolemise säilimise eest — meie säravatele tähtedele ja tähekestele! 

Juubeliaasta ajaraam kulgeb 2022. aasta Eesti Vabariigi aastapäevani. Tegemist on perioodiga, milles võib erineva intensiivsuse ja sihitusega suuremaid või väiksemaid pidusündmusi leida.

Sel aastal heidame pilgu tagasi Nõo valla 30–aastasele ajaloole, aega, kui taasiseseisvunud Nõo valla võlud ja valud olid alles ees. Meenutame valla sünni juures olnud inimeste mälestusi ja vaatame tulevikku.

 

Juubeliaastal uuendatakse ja avatakse mitmeid vallarahva elukeskkonda mõjutavaid ruume, hooneid ja rajatisi, panustades arendustesse ca 2 miljonit eurot:

  • Nõo lasteaias Krõll valmib juurdeehitus, kus avatakse kaks uut rühma, arendatakse lasteaia õueala,
  • Nõo Põhikooli I korruse rekonstrueerimine Info- ja Teabekeskuseks,
  • Nõo Kultuurimaja saali ja fuajee renoveerimine,
  • Rannahalli kaasajastamine,
  • Nõo alevikus Kivilinna platsi rekonstrueerimine,
  • Tõravere jalgtee rajamine,
  • … ja tehakse veel teisigi arendustegevusi.

 

Kutsume kõiki inimesi juubeliaastast osa saama läbi sündmuste ja kaasatavate tegevuste, mida pakuvad Nõo valla erinevad tegijad.

Peagi on võimalus näha Nõo Kultuurimaja eestvõttel valmivaid videofilme, milles räägivad meie valla inimesed oma lugusid.

Juubeliaasta üheks tippsündmuseks on suvel toimuv Taasiseseisvuspäeva tähistamine koos Nõo valla 30-sünnipäevaga.

Infot juubeliaasta tegevuste kohta vahendame Nõo valla kodulehel, sotsiaalmeedias, vabakas.ee ning Nõo Valla Lehes.

Sünnipäeva–aasta kava saab olema kirju ja tegevusi planeerides tuleb arvesse võttes COVID-19 epidemioloogilist olukorda, mistõttu on paljud tegevused kavandatud kontaktivabade ettevõtmistena.

Juubelisäras aastat kõigile Nõo valla tähtedele!

Jäägem terveks.
 

Liia Sirel
avalike suhete spetsialist