« Tagasi

Nõo alevikus asuva Tartu tn 3a kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 15.11.2007

Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 15.11.2007 otsusega nr 174.

Dokumendid: