« Tagasi

Nõo alevikus asuvate Niidu tn 2, Niidu tn 4 ja Niidu tn 6 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering

Kehtestatud 18.08.2011

Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 18.08.2011 otsusega nr 92.

Dokumendid: