« Tagasi

Nõo valla haridusasutustes alustas tööd uus välisvabatahtlik

Nõo Vallavalitsus on koostöös mittetulundusühingu Noored Ühiskonna Heaks´ga Nõo noortekeskuses välisvabatahtlikke võõrustanud juba alates 2017. aastast. Käesoleva aasta veebruaris alustas Nõos oma aastase Euroopa Solidaarsuskorpuse projektiga juba kuues vabatahtlik Elene Gabisonia Gruusiast ning kaasame teda valla haridusasutuste koostöös erinevate allasutuste tegevuse rikastamisse.

Elene tutvustab end ise järgmiselt:

''Olen Ele, uus vabatahtlik Gruusiast. Minu aktiivseks kodanikuks kasvamise lugu algas 13-aastaselt, kui astusin oma linna heategevusfondi Väike Poti liikmeks ning asusin tegutsema laste õpetajana. Mul oli kohustus planeerida tegevusi, töötubasid, erinevaid harivaid õhtuid hoolitsuseta lastele. Mina ja teised heategevusühingu liikmed pidime lastele õpetama erinevaid käsitöötehnikaid – näiteks aksessuaaride valmistamist, maalimist, voolimist. See rutiin on andnud mulle teismeeast mõned parimad mälestused ja teeb mind nii õnnelikuks iga kord, kui neile hetkedele tagasi vaatan. Siis kasvasin suureks, kujunesid välja väärtushinnangud, minust sai looduse ja keskkonna kaitsja. Hakkasin koolis nendel päevakajalistel teemadel ettekandeid tegema ja peagi sai sellest minu lemmikhobi. 17-aastaselt osalesin avaliku esinemise meistrivõistlustel. Varsti pärast kooli lõpetamist astusin ülikooli keeli õppima, kuid mõistsin, et praegusel eluetapil tahan teha tööd, mis tegi mind õnnelikuks ja tegi minust enda parima versiooni. Otsisin vabatahtlike programme ja leidsin minu jaoks parima variandi. Kogusin oma tööga raha kokku kõigi kulude katteks ja tulin Eestisse, kus hakkasid täituma mu unistused. Iga päev õpin asju, mida mul pole kunagi olnud võimalust õppida, panna end proovile erinevates olukordades ja see protsess täidab mind suure rõõmuga. Teen oma vabatahtlikku teenistust Nõo valla erinevates haridusasutustes – koolis, lasteaias ja noortekeskuses. Aeg-ajalt aitan kaasa huvikoolide sündmuste korraldamisel. Luban endale ja lastele, kellega koos töötan, et aitan neil vabahariduse osas rohkem areneda, olla avatum ja omandada õigeid väärtushinnanguid.''

Noortekeskuses tegutseb Elene noorte juhendajana erinevates tegevustes – näiteks kokkamise ja meisterdamise töötubade läbiviimine, noorte igapäevane nõustamine ja juhendamine koostöös noorsootöötaja Kaisa Hankoga.

Nõo Lasteaias Krõll aitab Elene kaasa koolieelikute rühma töös, abistades lasteaiaõpetajaid igapäevastes tegevustes, osaledes väljasõitudel, õppetegevuses ja laste juhendamises.

Nõo Põhikoolis on Elene kaasatud esimese klassi juures õppetöö toetamisse ning lisaks erinevates ülekoolilistes tunnivälistes tegevustes – näiteks aktiivse vahetunni tegevuste planeerimine ja läbiviimine ning koostöös aineõpetajatega erinevate tegevuste, teemanädalate rikastamine omapoolse sisendiga.

Lisaks on plaanis teda kaasata ka Nõo Spordikooli ja Nõo Muusikakooli sündmuskorralduses tegevuste planeerimisse ja läbiviimisse.