« Tagasi

Palju õnne, Nõo valla leht!

Hea lugeja, Sinu käes on Nõo Valla Leht nr 300. Uhke tunne, et meie vald ei ole lihtsalt paik, kus midagi toimub, vaid ka avatud suhtleja ja info jagaja läbi kohaliku lehe. Nõo Valla leht nr 300 on piduliku hõnguga ime, mis ei ole juhtunud iseenesestmõistetavalt. Valla leht elab ja areneb tänu hoolivate, tahtejõuliste, sihikindlate ja kodukohale pühendunud inimestele.

Kõik sai alguse 1996. aasta kevadel, kui minu postkasti potsatas vallalehe esimene number. See oli tilluke A4 formaadis trükis, valla kantseleis paljundatud.  Lehte lugedes jäi silma, et otsitakse professionaalsete tegijate abi," kirjeldab Kai Toom. „Sellest kõik algaski. Töötasin ise sel ajal Tartus trükikojas Greif korrektorina. Rääkisin sellest üleskutsest oma toonasele ülemusele ja otsus tuli kiirelt — teeme ära. Nõo Valla Leht nr 2 sai tehtud ja trükitud juba trükikojas Greif."

Kuidas aga ilmus Nõo Valla Leht nr 1? Kaks võrratut kodukoha hinge Silva Kahu ja Lea Kiivit olid saatusliku ja meeldejääva hetke kokkupanijad. „Lea kogus materjali, mina püüdsin nii copy-paste-meetodil kui ka füüsiliselt uudislehe vaatamisväärseks kokku kleepida, siis sisestasin arvutisse. Vaatasime koos tehtu üle ja valmis ta saigi!" kiitis rõõmsalt Silva Kahu mälestushetke. „Esimese lehe printisime ja paljundasime kohapeal kontoris."

Lea Kiivit kirjeldab vallalehe ilmumist ja koos töötamist toimetajatega kui unelmate meeskonna aega. „Tööd oli palju ja raha vähe, aga kõik sai tehtud. Me ei vaadanud kella ega vahel ka nädalapäeva. Oli küll raske, kuid kõik oli südamlik ja tõeliselt tore ühtne tegutsemine. Hoidsime ja usaldasime üksteist. Tervitan soojalt kunagisi kolleege, kui neid ridu loete!"

Lisaks meenuvad Leale ka hilisõhtureidid konstaablitega, volikogu liikmetega läbiviidud isikuintervjuud, pakkeliini kõrval seismine, sest lehega oli juba väga kiire, ja ajad, kui tuli olulise infoga juurde trükitud lisalehti öösel enne kandesse saatmist tiraaži vahele lisada. Ei unune ka ajalehepakkide tassimine. „Põnev oli." Need sõnad sisaldavad Lea mõtetes mitmevärvilisi naeratama panevaid mälestuskilde.

1999. aastal asus Nõo valda täiskohaga tööle Kai Toom. Tema vastutada oli esialgu vallalehe tehniline toimetamine (hiljem ka sisu toimetamine) ning Nõo Koduloomuuseumi juhatamine. Omavahel olid tööd põimunud ühtseks pühendumuseks, mis toetasid tegijat aina enam end arendama nii küljendamise kui ka trükiste algusest lõpuni loomise osas.

„Muuseumis oli algusest saati eesmärgiks valla (ja kooli) ajalooraamatute tegemine, millega ma eelneva lehetööta poleks ilmselt hakkama saanud. Loodud sai ka väga mahukas ja põhjalik raamat Meeri küla ajaloost, mis mitmete asjatundjate poolt teenis kõrge hinnangu. Nii lehe- kui muuseumitöö kokkuvõtteks ja suurimaks saavutuseks pean ma Nõo kooli direktori Kalju Aigro mälestusteraamatu koostamist-toimetamist. Täiesti häbenematult julgen seda teost oma elutööks nimetada," meenutab uhkusega Kai Toom.

Kai süda tuksub rõõmsalt edasi nõokatega koos kultuuritegevuste rütmis. Lehte ta enam ei tee. „2018. aasta oktoobris, pärast 250. lehenumbri — esimese värvilise — ilmumist, loobusin lehetööst, kuna siis jäi meie 94-aastase ema põetamine minu hooleks," selgitas ta.  „Aprilli lõpus tõmban ka muuseumitööle joone alla, et täielikult pensionipõlve pidama hakata."

Et sõpru ja koostegijaid mitte väga ära ehmatada, teatab ta rõõmsalt: „Teatriskäigud sõprade ja Nõo Päevakeskuse rahvaga jäävad ikka alles. Koostan rõõmuga edasi ka muusika- ja luuleprogramme päevakeskuse külastajatele ja aitan Nõo Kultuurihommikute Seltsil kultuurihommikuid korraldada." Kindlasti ei loobu Kai heast positiivsest seltskonnast — inimestest, kes peavad lugu ja mõistavad naeru erilist tervendavat võlu. Ta tuletab meelde Prantsuse vanasõna: „Tõeliselt raisku on läinud vaid päev, mil sa kordagi ei naernud." Kai on kindel, et südamest tulev naer paneb maailma särama ja mured tuhmuma.

2004. aasta lisandus vallalehe loomise ja toimetamise võrratusse meeskonda lugude kirjutajana Milvi Pensa. „Kahekstateist aastat," alustas ta, „kogesin palju leidmisrõõmu ja üksjagu muresid. Juhtus sekka naljakaidki seiku." Muigemõtteis Milvi jagab meiega oma tööapsude killukesi: „Mäletan, et läksin aastaid tagasi Nõo spordihoonesse kajastama  korvpallivõistlusi, kus osales  ka Nõo Lihatööstuse võistkond.  Astusin kindlal sammul nõokate ligi — nii ma arvasin —, tutvustasin end ja ajasime juttugi. Laususin siis meestele, et hakkan omadele pöialt hoidma. Aga nemad vastasid naerulsui, et tore on, aga teie mehed on tegelikult seal. Mul jäi vist suugi lahti!" Neid naljakaid juhtumisi oli tal teisigi. Mõni oli nii naerukoht kui ka õppetund korraga. Tagasi oma töö ja tegemiste peale mõeldes tõdeb ta, et aastad andsid väärt teadmise ja märkamise, et meie keskel on väga palju sooja südamega ja oma ettevõtmistele pühendunud inimesi, kelle energiast ja elutarkusest oli rõõm osa saada. Kõike seda märkamist püüdis Milvi ka lehelugejatele edasi jagada. „Liigutavaid momente oli oi kui palju! Need helisevad hinges tänaseni."

Praeguseks on Milvi jõudnud rahulikumasse pensionäri eluperioodi. Tegutseb aias, hoiab nõokate tegemistel silma peal ja naudib oma kiiksu — segamatus üksinduses hommikukohv, et pidada sisemonoloogi ning mõtiskleda maailma asjade üle.

2018 võttis toimetamise töö üle Liia Sirel, kes kirjeldab oma aega järgmiselt: „Püüdsin ikka olla kohal seal, kus midagi toimus. Eriti toredad olid sündmuspaigale jooksmised neil hetkedel, kui laekusid vihjed tähelepanelikelt vallakodanikelt, et avalikus ruumis on toimumas uudisväärtusega tegevusi." Tänu vihjetele õnnestuski Liial sattuda otse sündmuste keerisesse. Oma tööst räägib Liia suure vaimustusega: „ Mäletan, kui Nõo Püha Laurentsiuse kiriku juurde rajatava tee ehitamise kaevetööde käigus tulid pinnasest välja 13. sajandist ja hilisemast ajast pärinevad mündid, aga ka mõned sõlekesed, sõrmused ja söömisest maha jäänud potikillud." Ta lisab ka, kuidas fotogaleriisse sai püütud hetked, kuidas Voika tänava truubi vahetamise käigus pandi Nõo oja veesängi kõrvalt läbi torude voolama ning paigaldati uus teetruup. Mäletamist väärt oli ka see hetk, kui Nõo vallast leiti 140 miinipilduja miini. „Õnneks selle leiu keerisesse mind ei lubatud, aga ikka teavitati lehetoimetajat, et sedagi uudist avalikkusega jagada. Tegin seda rõõmuga," täpsustas Liia. Veel meenus Liiale hetk, mil Nõo pere võitis säästukaardi autoloosiga Volkswagen Passati ja seda Nõo Coopi ees üle anti. „Trügisin seal koos suurte meediaväljaannete esindajatega, et püüda paremat pilti ja esimesena osa saada pereliikmete tundetulvast," räägib Liia.

„Mulle meeldis kinni püüda inimeste emotsioone nii pildis kui ka sõnas. Nõndaks ma siis vahel üllatasingi Nõo valla kultuurikandjaid, sattudes laulupeole või maakonna Pärlipeole. Mäletan hästi, kui suur oli Seto leelokoori Ilolang rõõm, kui nendega lämbel suvepäeval Soome-Ugri kultuuripealinnas hõimurahvaste peol leheloo jaoks juttu tegin."

Liia jagab uhkusega Nõo Valla Lehe uuenduskuuri hetke: „Andsime koostöös Küpress OÜ kujundaja Taivo Orgiga lehele kaasaegse disaini, püüdes säilitada ka n-ö vallalahe ajaloolisust."

Viljandimaale kolinud Liia hoiab ikka Nõo valla tegemistel silma peal. „Nõokad on aastatega nii armsaks saanud, ei möödu päevagi, kui mõnega teist ei suhtleks," mainib ta ja lisab: „Ühtlasi olen lubanud end Nõos toimuva Valguse festivali kommunikatsioonijuhiks, seega kindlasti jääme trehvama."

Liia aktiivsust jagub nii line-tantsu kui ka näitlemisse. „Tegelen juba seitse aastat Viljandimaal tegutsevas näitetrupis Poolvillased ja sel kevadel tuleb meil välja uus tükk — August Kitzbergi „Rätsep Õhk ja tema õnneloos". Eelmainitud etendus on planeeritud käesoleva aasta Luke mõisa suvelavastuseks. Tasub jälgida reklaami.

Liia tööks oli ka sel ajal loodud kommunikatsioonivaldkonna ametikoha sisu kasvatamine ja ülesehitamine. Lehetoimetamisele lisaks oli vaja suurendada liiklust valla veebilehel, tähendab luua Nõo valla maandumislehed sotsiaalmeedias (Facebook ja Instagram) ja püüda neile jälgijad. Selleks, et omavalitsuse infokanalid sisaldaksid operatiivset teavet, oli lehetoimetajal oluline pidevalt sündmuste keerises viibida. „Usun, et sellise pühendumisega sain kaasa aidata Nõo valla nähtavaks tegemisele ja maine kasvatamisele."

2021. aastal liitus vallalehe meeskonnaga Airike Jõesaar avalike suhete spetsialistina. „Alguses oli kõik uus ja päris keeruline," kommenteerib Airike, „kõike tuli õppida — mida ja miks lehes kajastada, lugude kogumise osa ja lisaks küljendamine. Õnneks on mul abiks suurepärane toimetuskolleegium." Airike peab kõige põnevamaks osaks toimetusse saadetud lehelugude lugemist. „Nõos toimub väga palju põnevat ja kajastamist väärivat. Kõige enam saab selle kogemuse, kui üritusest ise osa võtta," selgitab ta ja lisab: „Kõige suurema VAU-efektiga on olnud minu jaoks Nõo Tervisemeeskonna korraldatud „Väärikate tervise- ja ohutuspäev" ja „Jõulubuss". Tervisemeeskonna töö on isetu, südamest tulev ja austust vääriv."

Tänaseks on Airike oma töösse sisse elanud ja naudib pakutavat loometööd. „Mulle väga meeldib küljendamine, see on selline omaette nokitsemine ja üllatavalt loov." Rõõmsameelsed, heasoovlikud, kaasategevad inimesed koos Airikesega loovadki iga kuu lehe, mida nõokas ootusega oma postkasti ootab.

Tänastele lehetegijatele soovivad Silva, Lea, Kai, Liia ja Milvi  sädet ja erksat vaimu. „Et ikka kõik valla suuremad ja väiksemad tegemised saaksid leheridades talletatud. Hoiame kokku!" on nende ühine sõnum.

Ajalehe toimetamine on kahtlemata suur pühendumine ja meeskonnatöö.  Nõo Valla Leht nr 300 ilmumine kinnitab, et nõokad on võrratud, olulised ja kokkuhoidvad. Info jagamine, üksteise märkamine, toetamine, usk ühtsusesse ja koostegemisse on osa vallarahva elust. Leht kajastabki seda — lihtsat, usalduslikku ja turvalist, mitmetahulist elu Nõo vallas. Inimesed on väärtus. Vallaleht jagab meie inimeste väärtusi, mõtteid, mure- ja rõõmuhetki, kogetut ja tulevikuvaadet. Nõo Valla Leht on Nõo vallarahva lugu — Nõo valla kroonika —, jäädvustades mälestusteri, mida on hea kunagi taas lugeda, meenutada ja nende poole soojalt naeratada.

Saja numbri pärast oleme jälle natuke teistsugusemad. Iga kord õpime ja areneme edasi, hoides hingekohvris kaasas alustajate ja varasemate tegijate häid soovitusi.

Palju õnne, Nõo Valla Leht!

Kristina Ruder