« Tagasi

09.05.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati

* Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule.

* Maksta sotsiaaltoetust raske majandusliku olukorra leevendamiseks.

* Osutada sotsiaalteenust.

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati

* Eraldada Rahvatantsurühmale Tähetar projektitoetust.

 

Maaküsimustes otsustati

 

* Anda ehitusluba:

- Vissi külas Pääsukese katastriüksusel asuva elamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks;

- Meeri külas asuvale Tammekese katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks;

- Uuta külas asuvale Välja tee 4 katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks.

Mitte algatada keskkonnamõju hindamist ehituslubade andmisel.

 

*Anda projekteerimistingimused Nõo alevikus K. Aigro tn 3a asuvale katastriüksusele

moodulhoone ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste projekteerimiseks vastavalt lisale.

Mitte algatada keskkonnamõju hindamist projekteerimistingimuste andmisel.

 

*Määrata Nõo vallas Uuta külas asuva Paadi maaüksuse detailplaneeringu elluviimise käigus teostatavate maakorraldustoimingute tulemusel tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

- Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn, 9 sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 11, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 13, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 6, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 4, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 2, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 5, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 3, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 1, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 1, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 3, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 5, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 7, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 2, sihtotstarve 100% ärimaa (002;Ä);

- Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 4, sihtotstarve 100% ärimaa (002;Ä);

- Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 6, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa (016;ÜH);

- Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 8, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 10, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 12, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 14, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 16, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Kuldvitsa tn 1, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Kuldvitsa tn 2, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Kuldvitsa tn 3, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Kuldvitsa tn 4, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Kuldvitsa tn 6, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 2, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 4, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 6, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 8, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 10, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 12, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 14, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 16, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tn 5, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tn 3, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tn 1, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tn 2, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tn 4, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tn 6, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tn 8, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Linnurohu tn 1, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Linnurohu tn 3, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Linnurohu tn 5, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Linnurohu tn 7, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

- Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 9, sihtotstarve 100% üldmaa (017;Üm);

- Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 7, sihtotstarve 100% üldmaa (017;Üm);

- Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tänav, sihtotstarve 100% transpordimaa (007;L);

- Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tänav, sihtotstarve 100% transpordimaa (007;L);

- Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tänav, sihtotstarve 100% transpordimaa (007;L);

- Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tänav, sihtotstarve 100% transpordimaa (007;L);

- Nõo vald, Uuta küla, Linnurohu, tänav sihtotstarve 100% transpordimaa (007;L);

- Nõo vald, Uuta küla, Kuldvitsa tänav, sihtotstarve 100% transpordimaa (007;L);

- Nõo vald, Uuta küla, Peedu tee T6, sihtotstarve 100% transpordimaa(007;L).

 

* Määrata Nõo vallas Meeri külas asuva Tavitsa katastriüksus jagamise käigus tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

- Nõo vald, Meeri küla, Tavitsa, sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011; M);

- Nõo vald, Meeri küla, Ristiku, sihtotstarve 100% maatulundusmaa (011; M).

 

* Seada sundvaldus erateele avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil Nõo valla kasuks Luke külas (Luke-Vanajärve tee nr 5280075) asuvatel alljärgnevatel kinnisasjadele:

  • Simmi-Antsukese kinnisasjale;
  • Ansokese kinnisasjal;
  • Vanajärve kinnisasjal;
  • Suurekivi kinnisasjal;
  • Jaanikese kinnisasjal.

 

Üldküsimustes otsustati

* Anda Klubi Tartu Maraton luba 14. mail 2023 korraldatava 41. Tartu Maastikumaratoni raames Nõo valla läbimiseks Illi ja Ketneri külas.

 

 

Info ja kohal algatatud küsimused

Reklaamiloa taotlus

OÜ Tre Raadio Ühing on esitanud  reklaamiloa taotluse.

Seisukoht: Nõo vallavalitsus ei anna lubasid valla kinnistutele reklaami paigaldamiseks.

Võimalus on eraomanikelt taotleda luba reklaami paigaldamiseks.

 

Maamaksu määrade muutmine

Arutatakse põhimõtteid ja tutvutakse  maamaksu arvutamise programmiga.

Otsustati: 23. maiks ette valmistada volikogu määruse eelnõu.

 

Eelarvestrateegia 2024 - 2027 ettevalmistamine

Vallavalitsuse hallatavatele asutustele  ja volikogu liikmetele saata teade eelarvestrateegia ettepanekute tegemise võimaluse kohta.

 

Informatsioon

- SW Energia teatas, et kaugkütte võrgus hind langeb.

Koostada teade et kogume strateegiaettepanekuid arvestama peame sellega, et on seatud 2 suurt eesmärki, LA ja kool, teised kulutused tuleb jätta tulevikku.

 

- Töösuhte lõpetas kauaaegne Nõo Koduloomuuseumi juhataja ja Nõo Valla Lehe toimetaja Kai Toom. Toimus tänuüritus pärandihoidjale. Samaaegselt avati rändnäitus „Pärand elab" (avatud kuni 15.05.2023).

 

- Ette valmistamisel on Heino Prosti 90. sünnipäeva  tähistamine koos  H. Prosti Põllumajandusmuuseumi tegevust tutvustava näitusega.

 

- Vallamaja juures oleva korvpalliplatsi kasutamisest.

Vajame platsi päevasel ajal kasutamiseks parklana. Vajalik tulevikus piirata korvpalliplatsi kasutust, andes loa kasutada platsi vaid õhtuti ja nädalavahetusel (üritustevabal ajal).

Alevikus on ka teisi palliplatse, mida neil aegadel kasutada saab.

 

Transpordiamet on edastanud uuendatud eskiisi rajatava neljarealise Jõhvi-Tartu-Valga maantee kohta. Anti ülevaade muudatustest eskiisis.