« Tagasi

30.05.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

Sotsiaalküsimustes otsustati

* Maksta sotsiaaltoetust puudega isikule.

* Maksta sotsiaaltoetust puudega lapsele.

* Maksta sotsiaaltoetuse raske majandusliku olukorra leevendamiseks.

* Määrata üldhooldusteenuse hoolduskulu piirmäär kuni 650 eurot kalendrikuus.

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati

* Kinnitada Nõo Muusikakoolis toimuva Liivimaa pianistide ja viiuldajate 2023. aasta suvekooli osavõtutasud järgmiselt:

1) Osavõtutasu koos majutusega – 155 eurot;

2) Osavõtutasu ilma majutuseta – 125 eurot.

 

* Kinnitada laste arvud Nõo lasteaia Krõll rühmades 2023/2024. õppeaastaks järgmiselt:

 

Rühma nimi

Laste vanus

Rühma liik

Lubatud laste arv rühmas

Hoolekogu otsus

Rõõmupallid

1a 6k -3a

sõimerühm

14

 

Naerukrõllid

1a 6k -3a

sõimerühm

16

26.05.2022

Tähekrõllid

1a 6k – 3a

sõimerühm

13

 

Särakrõllid

2-6-aastased

liitrühm

18

 

Päikesekrõllid

4- ja 5-aastased

sobitusrühm

22 (24-2)

13.03.2023

Kuukrõllid

3-aastased

lasteaiarühm

20

 

Mängukrõllid

3-aastased

lasteaiarühm

23

13.03.2023

Tõrukesed

4-aastased

lasteaiarühm

24

26.05.2022

Põngerjad

5-aastased

lasteaiarühm

24

08.04.2021

Kallikrõllid

6-aastased

lasteaiarühm

24

14.04.2020

Mesimummid

3-6-aastased

lasteaiarühm

24

26.05.2022

 

 

Maaküsimustes otsustati

* Seada erateele (Tamsa-Varesepalu tee nr 5280013), mis paikneb Nõo vallas Illi külas Lauri ja Laari kinnisasjadel, Nõo valla kasuks sundvaldus eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

 

* Seada erateele (Liivi tee nr 5280017), mis paikneb Nõo vallas Illi külas asuvatel Liivi vkt 5, Liivi vkt 6 ja Liivi vkt 6 kinnisasjadel, Nõo valla kasuks sundvaldus eratee avalikuks kasutamiseks määramise eesmärgil.

 

*  Anda ehitusluba

- Uuta külas asuvale Kungla katastriüksusele maasoojuspuuraukude rajamiseks;

- Uuta külas asuvale Nõlva tee 10 katastriüksusele (registriosa nr 20247550, katastritunnus 52801:001:1114) üksikelamu püstitamiseks.

Mitte algatada keskkonnamõju hindamist ehitusloa andmisel.

 

* Anda kasutusluba

- Voika külas asuvale Oja katastriüksusele rajatud päikeseelektrijaamale kasutamise otstarbega muu energiatööstuse rajatis;

- Nõo alevikus Veski tn 25 asuvale katastriüksusele püstitatud ridaelamule kasutamise otstarbega ridaelamu;

- Vissi külas asuvale Vahe vkt 22 katastriüksusele püstitatud ehitisele kasutamiseks üksikelamuna;

- Uuta külas Veeru tee 6 asuvale katastriüksusele püstitatud üksikelamule kasutamise otstarbega üksikelamu.

Mitte algatada keskkonnamõju hindamist kasutuslubade andmisel.

 

* Määrata Nõo vallas Uuta külas asuva Paadi maaüksuse detailplaneeringu elluviimise käigus teostatavate maakorraldustoimingute tulemusel tekkivate katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed, tunnistades kehtetuks kaks varasemat korraldust.

Pos 1 - Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn, 9 sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 2 - Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 11, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 3 - Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 13, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 4 - Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 6, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 5 - Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 4, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 6 - Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 2, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 7 - Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 5, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 8 - Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 3, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 9 - Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 1, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E)

Pos 10 - Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 1, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 11 - Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 3, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 12 - Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 5, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 13 - Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 7, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 14 ja Pos 15 - Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 2, sihtotstarve 100% ärimaa (002;Ä);

Pos 16 - Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 6, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa (016;ÜH);

Pos 17 - Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 8, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 18 - Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 10, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 19 - Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 12, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 20 - Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 14, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E)

Pos 21 - Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 16, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E)

Pos 22 - Nõo vald, Uuta küla, Kuldvitsa tn 1, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 23 - Nõo vald, Uuta küla, Kuldvitsa tn 2, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 24 - Nõo vald, Uuta küla, Kuldvitsa tn 3, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 25 - Nõo vald, Uuta küla, Kuldvitsa tn 4, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 26 - Nõo vald, Uuta küla, Kuldvitsa tn 6, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 27 - Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 2, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 28 - Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 4, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 29- Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 6, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 30- Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 8, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 31- Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 10, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 32- Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 12, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 33 - Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 14, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 34 - Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tn 16, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 35 - Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tn 5, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 36 - Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tn 3, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 37 - Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tn 1, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E)

Pos 38 - Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tn 2, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 39 - Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tn 4, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 40 - Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tn 6, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 41 - Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tn 8, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 42 - Nõo vald, Uuta küla, Linnurohu tn 7, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 43 - Nõo vald, Uuta küla, Linnurohu tn 5, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 44 - Nõo vald, Uuta küla, Linnurohu tn 3, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

Pos 45 - Nõo vald, Uuta küla, Linnurohu tn 1, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);"

Pos 46 - Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tn 9, sihtotstarve 100% üldmaa (017;Üm);

Pos 47 - Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tn 7, sihtotstarve 100% üldmaa (017;Üm);

Pos 48 - Nõo vald, Uuta küla, Varjulille tänav, sihtotstarve 100% transpordimaa

(007;L);

Pos 49 - Nõo vald, Uuta küla, Kasteheina tänav, sihtotstarve 100% transpordimaa (007;L);

Pos 50 - Nõo vald, Uuta küla, Õnneheina tänav, sihtotstarve 100% transpordimaa (007;L);

Pos 51 - Nõo vald, Uuta küla, Tondipea tänav, sihtotstarve 100% transpordimaa (007;L);

Pos 52 - Nõo vald, Uuta küla, Linnurohu, tänav sihtotstarve 100% transpordimaa (007;L);

Pos 53 - Nõo vald, Uuta küla, Kuldvitsa tänav, sihtotstarve 100% transpordimaa (007;L);

Pos 54 - Nõo vald, Uuta küla, Peedu tee T6, sihtotstarve 100% transpordimaa (007;L).

 

 

Üldküsimustes otsustati

 

* Anda MTÜ-le Vanamootorrattaklubi Wana-Kolga Tsiklitall luba avaliku ürituse, Kolga vanavara laat, läbiviimiseks 10. juunil 2023 ajavahemikul 09.00 kuni 14.00 Nõo vallas, Kolga  külas, Kolga kinnistul.

 

* Teha muudatus Nõo Vallavalitsuse 23.05.2023 korraldustes nr 305 ja 306, sõnastades nende preambuliosa alljärgnevalt:

"Nõo Vallavolikogu 16.03.2013 määruse nr 31 „Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemise korra" § 3 lõigete 5 ja 6 alusel, vastavalt Nõo Vallavalitsuse 30. märtsi 2023 korraldusele nr 179 „Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemiseks tingimuste kinnitamine 2023. aastaks" ning tuginedes komisjoni 15. mail 2023 toimunud koosoleku protokollis tehtud ettepanekutele, Nõo Vallavalitsus annab korralduse."

 

 

Info ja kohal algatatud küsimused

 

Sotsiaalküsimustes anti ülevaade hooldusreformi rakendamiseks vajalikust hindamistegevusest.

 

Finantsküsimustes anti ülevaade tegevustest, mis on vajalikud majandusaasta aruande menetluses ning juunikuus tuimuva revisjonikomisjoni koosoleku jaoks materjalide ettevalmistamisest.

 

Lisaks:

  • Arutati juunikuu volikogu teemasid.
  • Anti ülevaade 31.mail 2023 AMPHORA arhiivimooduli koolitusest.