« Tagasi

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. novembril 2023

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. novembril 2023 algusega kell 15.00 Nõo kultuurimajas.

Istungi päevakorras:

1. Nõo Vallavolikogu 23.10.2014 määruse nr 20 „Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine" muutmine. (Anneli Vetka)

2. Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia 2040 tegevuskavasse (MATA). (Maano Koemets)

3. Kinnisasja omandamine (Nõo alevikus Hariduse tn 2 - veetorn). (Sven Tarto)

4. Kinnisasjade omandamine (Luke tn T3, Nõo-Kambja tee T1 ja T2). (Sven Tarto)

5. Vallavara võõrandamine (Vana-Solba 2 korteriomandit). (Aira Laul)

6. Majanduskomisjoni esimehe valimine. (Jaanus Järveoja)

7. Revisjonikomisjoni liikme valimine. (Jaanus Järveoja)

8. Eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine. (Rain Sangernebo)

9. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

10. Volikogu liikmete järelepärimised ja ettepanekud.

EELNÕUD

Istungi otseülekande link avaldatalse istungi toimumise päeval.

 
Volikogu istungeid saab jälgida veebis: