« Tagasi

OTSEÜLEKANNE ⟩ Nõo vallavolikogu istungilt

Jälgi otseülekannet 

16.11.2023 istungi päevakorras:

1.Nõo Vallavolikogu 23.10.2014 määruse nr 20 „Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine" muutmine. (Anneli Vetka)

2. Projektide esitamine Tartumaa arengustrateegia 2040 tegevuskavasse (MATA). (Maano Koemets)

3. Kinnisasja omandamine (Nõo alevikus Hariduse tn 2 - veetorn). (Sven Tarto)

4. Kinnisasjade omandamine (Luke tn T3, Nõo-Kambja tee T1 ja T2). (Sven Tarto)

5. Vallavara võõrandamine (Vana-Solba 2 korteriomandit). (Aira Laul)

6. Majanduskomisjoni esimehe valimine. (Jaanus Järveoja)

7. Revisjonikomisjoni liikme valimine. (Jaanus Järveoja)

8. Eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine. (Rain Sangernebo)

9. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

10. Volikogu liikmete järelepärimised ja ettepanekud.

Istungid on järelevaadatavad SIIN