« Tagasi

Nõo valla Omaalgatuse Fondi taotlusvoor avatud

Nõo valla Omaalgatuse Fondist (NOF) on füüsilistel isikutel ja mittetulundusühingutel või sihtasutustel võimalik taotleda toetust projektidele, milles kavandatud tegevused leiavad aset Nõo vallas või on muul viisil seotud Nõo vallaga.

NOFi eesmärkideks on:

  • omaalgatuse ja kohaliku initsiatiivi tugevdamine valla probleemide lahendamisel;
  • vallaelanike ühistegevuse toetamine;
  • vallaelanike ideede rakendamine valla arengu hüvanguks;
  • valla arengu hoogustamine uuenduslike projektide realiseerimise kaudu.

NOFi taotlusvoor 2022. aastal on avatud 2.-25. mai.

Toetuse blankett on uuenenud!!!
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus kas paberkandjal või elektrooniliselt.
Blankett on saadaval ka Nõo vallamajas.

Lisainfo: Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Vetka, anneli.vetka@nvv.ee, tel 524 2627