« Tagasi

Alanud on registreerumine Nõo valla noorte töömalevasse

Nõo valla noorte töömalev toimub sel suvel kahes vahetuses: 31.juuli-6.august ja 14.-20.august. Registreeruma on oodatud kõik Nõo noored vanuses 13-17 eluaastat. Noortele pakutakse heakorratöid valla objektidel ja allasutustes. Töömalevasse on sel aastal kohti 30-le noorele.

Malevad on noorte seas populaarne võimalus saada esmaseid töökogemusi, tõsta oma konkurentsivõimet, leida uusi tutvusi ja laiendada oma sotsiaalsete oskuste ampluaad. Töömalevas osalemisega on võimalik noortel saada kohalikul tasandil praktiline töökogemus, tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega, osaleda tööhõivevaldkonnaga seotud karjääri- ja infoüritustel ning saada osa sisukatest ja mitmekesistest vaba aja tegevustest. Tänavune töömalev toimub koostöös Kastre valla töömalevaga ning keskendub noorte ettevõtluse ja loodus-, täppisteaduste ning tehnika-alaste teadmiste populariseerimisele. Nõo valla noorte töömalevat toetavad HARNO ja Tartumaa Arendusselts.

Registreerimiseks töömalevasse tuleb täita siinasuv ankeet. Ankeeti saab täita kuni 22. maini. Pärast seda võetakse soovijatega ühendust ning lepitakse kokku tööintervjuu läbiviimise aeg ja koht.

Lisainfo: noortekeskus@nvv.ee,  501 9605