« Tagasi

Energiakulude arvete hüvitamise taotlusi võetakse vastu 12. juunini

Elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete hüvitamine kuni keskmise sissetulekuga peredele

Hüvitusperiood: september 2021 kuni aprill 2022
taotlusi võetakse vastu 12. juunini 

Kuni keskmise sissetulekuga peredele hüvitatakse elektri-, gaasi- ja küttearvete alusel konkreetse energialiigi (elektri, gaasi või toasooja) hinnatõusu osa 80% ulatuses. Selleks tuleb esitada taotlus kohalikule omavalitsusele.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 (563 eurot) ja 13 või nooremad lapsed kaaluga 0,3 (338 eurot).

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab alltoodud näidiskalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teeb kohalik omavalitsus energiaarvete alusel. 

Kas minu leibkond kuulub toetuse sihtrühma?
Kui suur on minu elektri-, gaasi- ja küttehinna hüvitis? 

 Energiakulude hüvitise kalkulaator >>

Sihtrühma peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Taotluse esitamiseks on järgmised võimalused

 

Toetusega seotud küsimustes ning vastuvõtule registreerimiseks palume pöörduda sotsiaalosakonna poole: 

Ene Mölter, tel 745 5475, 505 6437 ene.molter@nvv.ee

Jaanika Liblik, tel 745 5004, 525 8716 jaanika.liblik@nvv.ee

Agnes Laasberg, tel 742 6144, 5341 5700 agnes.laasberg@nvv.ee

 

Valitsuse info energiakulude hüvitamise kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt.