« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Nõo alevikus Tähtvere tn 1a

Nõo Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste andmise avatud menetlust Nõo
alevikus asuvale Tähtvere tn 1a katastriüksusele ehitusõiguse määramiseks. Kinnistu omaniku esindaja on esitanud taotluse üksikelamu püstitamiseks. Planeerimisseaduse § 125 lõige 5 sätestab, et detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib loobuda planeeringu koostamise nõudest ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloa kohustusliku hoone püstitamiseks. Nõo Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse, et välja selgitada detailplaneeringu asendamise võimalikkus. Nõo valla üldplaneeringuga on antud projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused.

Nõo Vallavalitsuse 21. juuni 2022 korraldusega nr 279 koos lisaks oleva projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.


Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 08.07.2022 elektrooniliselt aadressile
vald@nvv.ee või paberil aadressile Nõo vallavalitsus, Voika tn 23, Nõo alevik, Nõo vald 61601.
Avaliku istungi läbiviimise vajadus puudub.