« Tagasi

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 teatab Nõo Vallavalitsus kohanime määramise kavatsusest  Nõo alevikus.

Korralduse eelnõuga „Nõo alevikus asuvale liikluspinnale kohanime määramine ", soovitakse määrata Nõo vallas Nõo alevikus asuva Heinla kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringuga (Töö nr: DP060018) kavandatud liikluspinnale nimeks Heinla tänav.

Asukohaskeem

Heinla kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringuga (Töö nr: DP060018) põhijoonis

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 15. juulini 2022 (kaasa arvatud).