« Tagasi

Nõo vald maksab toetust esimesse klassi minevale lapsele

Tähelepanu, sügisel kooliteed alustavate laste vanemad!

Nõo vald maksab 1. klassi minevale lapsele koolitoetust, mida on õigus taotleda esmakordselt 1. klassi mineva lapse ühel vanemal, kui lapse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Nõo vald. Toetuse taotlusi võetakse vastu ajavahemikul 1. august kuni 30. september lapse esimesse klassi minemise aastal.

Taotlust on võimalik esitada digitaalselt allkirjastatuna Nõo valla veebilehe kaudu https://nvv.ee/koolitoetuse-taotlus või paberkandjal tööpäeviti valla kantseleis.

Toetuse suurus on 50 €.

Toetus kantakse taotleja arveldusarvele või makstakse erandkorras välja sularahas hiljemalt 15. oktoobriks.

Lisainfo haridus- ja kultuuriosakonna juhatajalt Anneli Vetkalt tel 524 2627 või anneli.vetka@nvv.ee.