« Tagasi

Nõo Vallavolikogu 16.06.2021 istungi päevakord ja eelnõud

 

Nõo Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 16. juunil 2021 algusega kell 15.00 Nõo Reaalgümnaasiumi auditooriumis.

Istungi päevakorras:

1. Kohtumine Nõo Põhikooli juhtkonnaga.

2. Lühiülevaade revisjonikomisjoni tegevusest ja revisjonikomisjoni kirjaliku aruande ärakuulamine Nõo valla konsolideerimisgrupi 2020. aasta majandusaasta aruande kohta.

(S. Pastak)

3. Nõo valla konsolideerimisgrupi 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

(P. Sügis)

4. Nõo valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

5. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning

mandaatide arvu määramine. (A. Laul)

6. Nõo valla valimiskomisjoni moodustamine. (A. Laul)

7. Voika tn 14c katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine. (S. Tarto)

8. Kõrtsi katastriüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine. (S. Tarto)

9. Nõo valla eelarvestrateegiasse 2022 - 2025 tehtud ettepanekute tutvustamine. (P. Sügis)

10. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

EELNÕUD