« Tagasi

Nõo Vallavolikogu 17.12.2020 istungi päevakord ja eelnõud

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. detsembril 2020 algusega kell 15.00 Nõo Põhikooli auditooriumis, mis asub K. Aigro tn 3 kolmandal korrusel ruumis nr A 310. Sissepääs kooli sisehoovist vasakut kätt esimene uks (trepist üles kolmandale korrusele).

NB! Soovist osaleda istungil videokoosoleku teel ja põhjus, miks ei ole võimalik kohale tulla, palume anda teada e-posti aadressil vald@nvv.ee hiljemalt 17.12.2020 kella 12.00-ks

 

Istungi päevakorras:

1. Nõo Vallavolikogu 28.05.2015 määruse nr 35 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine" muutmine. (E. Mölter)

2. Nõo valla eelarve III lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

3. Nõo valla konsolideerimisgrupi majandusaasta 2020 – 2022 aruannete auditeerija määramine. (S. Pastak)

4. Nõo vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine. (R. Sangernebo)

5. Vallavanemale lisatasu maksmine. (K. Kvarnström)

6. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine (Nõlva tee dp). (S. Tarto)

7. Nõo Vallavolikogu 2021. aasta istungite ajakava kinnitamine. (K. Kvarnström)

8. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

 

EELNÕUD