« Tagasi

Nõo Vallavolikogu 18.06.2020 istungi päevakorra eelnõud

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. juunil 2020 algusega kell 15.00 Nõo KULTUURIMAJA saalis.

Istungi päevakorras:

1. Lühiülevaade revisjonikomisjoni tegevusest ja revisjonikomisjoni kirjaliku aruande ärakuulamine Nõo valla konsolideerimisgrupi 2019. aasta majandusaasta aruande kohta. (S. Pastak)

2. Nõo valla konsolideerimisgrupi 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
(P. Sügis)

3. Nõo valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

4. Investeeringutoetusest teostatavate projektide nimekirja kinnitamine. (R. Sangernebo)

5. Katastriüksuse omandamine (Kääni-Rundsu tee L11). (S. Tarto)

6. Tarkvaralahenduse VOLIS tutvustus. (A. Laul)

7. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

EELNÕUD 
 

NÕO VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI 2019. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE