« Tagasi

Nõo Vallavolikogu 21.11.2019 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras:
1. Nõo vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine (A. Laul)
2. Nõo vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine (R. Sangernebo).
3. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.
 
EELNÕUD

Seletuskiri

Nõo vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine 
Struktuur 
Seletuskiri