« Tagasi

Nõo Vallavolikogu 22.08.2019 istungi päevakord ja eelnõud

Istungi päevakorras:

1. Tartumaa Arendusselts - suurprojektide taotlusvoorust ja arendustegevustest. (TAS juhatus)

2. Sihtasutusega Luke Mõis sõlmitud lepingutest. (M. Raudsaar, külalisena kaasatud Luke Mõis SA  juhatuse liige G. Järvela)

3. Nõo valla eelarve III lisaeelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

4.  „Nõo vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord" muutmine. (A. Laul)

5. Ettepanekute tegemine Tartu maakonna arengustrateegia tegevuskavasse 2019 – 2022. (S. Tarto)

6. Meegleri kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine. (S. Tarto)

7. Nõo valla eelarvestrateegia 2020 - 2023 eelnõu tutvustamine ja suunamine avalikule väljapanekule. (M. Raudsaar, P. Sügis)

8. Nõo Spordikooli asutamisega seotud tegevuste tutvustamine. (A. Vetka)

9. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

EELNÕUD

Nõo valla 2019. aasta III lisaeelarve vastuvõtmine (määruse eelnõu)

NÕO VALLA 2019.a III LISAEELARVE (lisa1)

Nõo valla  2019. aasta III lisaeelarve seletuskiri (lisa 2)

Investeeringute tabel aastatel 2018 - 2023 

Eelarve strateegia 2020-2023 

Nõo vallavalitsuse hallatava haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise korra muutmine