« Tagasi

Nõo Vallavolikogu 23.01.2020 istungi päevakord ja eelnõud

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. jaanuaril 2020 algusega kell 15.00 Nõo
vallamaja I korrusel asuvas raamatukogu saalis.
 
Istungi päevakorras:
1. Tutvumine Nõo Spordikooli direktor Katrina Kallas´ega ja ülevaade tegevustest
spordikooli käivitamisel.
2. Nõo valla 2020. aasta eelarve II lugemine ja eelarve vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P.
Sügis)
3. Vallavanemale töötasu määramine. (M. Raudsaar)
4. Vallavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine. (M. Raudsaar)
5. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.