« Tagasi

Nõo Vallavolikogu 23.09.2021 istungi päevakord ja eelnõud

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. septembril 2021 algusega kell 15.00 Nõo kultuurimajas.

Istungi päevakorras:

1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine hääletamise korraldamiseks kohaliku omavalitsuse  volikogu valimistel. (A. Laul)

2. Raamatukogude ümberkorraldamine. (A. Laul)

3. Nõo raamatukogu põhimääruse kinnitamine. (A. Laul)

4. Tõravere ja Luke lasteaedade ümberkorraldamine. (A. Laul)

5. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord – määruse muutmine. (E. Mölter)

6. Nõo valla erateedel tasuta lumetõrje tegemine. (S. Tarto)

7. Nõo valla 2021. aasta  II lisaeelarve vastuvõtmine (M. Raudsaar, P. Sügis)

8. Nõo valla eelarvestrateegia 2022 - 2025 vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

9. Riigihanke "Nõo Veskijärve parkla rajamine" korraldamiseks nõusoleku andmine.

(S. Tarto)

10. Riigile kuuluva vara tasuta võõrandamise taotlemine (Nõo alevikus, Vana-Nõo tn 7a asuv kinnisasi). S. Tarto

11. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

EELNÕUD