« Tagasi

Nõo vallavolikogu 24.01.2019 istungi päevakord ja eelnõud

Nõo Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. jaanuaril 2019 algusega kell 15.00 raamatukogu ruumides vallamaja I korrusel.

 

Istungi päevakorras:

1. „Tartumaa arengustrateegia 2040" heakskiitmine. (R. Sangernebo)

2. Nõo valla 2019. aasta eelarve II lugemine ja vastuvõtmine. (M. Raudsaar, P. Sügis)

3. Nõo vallavalitsuse ametnike ja töötajate palgaastmestiku kinnitamine. (A. Laul)

4. Nõo vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine.

(R. Sangernebo)

5. Nõo vallavalitsuse põhimääruse kinnitamine. (R. Sangernebo)

6. Jaoskonnakomisjonide koosseisude kinnitamine (Riigikogu valimiste korraldamiseks). (A. Laul)

7. Vallavalitsuse ja volikogu juhatuse informatsioon.

 

EELNÕUD

Tartumaa arengustrateegia 2040 heakskiitmine
Tartumaa arengustrateegia 2040  
arengustrateegia lisad

Nõo valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine (määrus)
Lisa 1  Nõo valla 2019.a koondeelarve
Lisa 2 Nõo valla 2019.a eelarve
Seletuskiri

Nõo vallavalitsuse ametnike ja töötajate palgaastmestiku kinnitamine 
Palgaastmestik

Nõo vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine 
Struktuur

Nõo vallavalitsuse põhimäärus  
Seletuskiri

Seletuskiri päevakorrapunkt nr 6 juurde