« Tagasi

Nõo Vallavolikogu 29.11.2021 istungi päevakord ja eelnõud

Nõo Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 29. novembril 2021 algusega kell 17.00 Nõo Kultuurimajas.

 

Istungi päevakorras:

1. Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine. (J. Järveoja)

2. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine, vallavanemale volituste andmine. (J. Järveoja)

3. Vallavanema volituste lõppemine, vallavanemale hüvituse maksmine seoses volituste tähtajalise lõppemisega. (J. Järveoja)

4. Vallavanemale töötasu määramine, hüvituse maksmine isikliku sõiduauto kasutamise eest ametiülesannete täitmisel. (J. Järveoja)

5. Hüvituse maksmine eelmise koosseisu volikogu eesimehele seoses volituste tähtajalise lõppemisega. (J. Järveoja)

6. Alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine. (J. Järveoja)

6.1. Arengukomisjoni koosseisu kinnitamine.

6.2. Eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine.

6.3. Haridus- ja  kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine.

6.4. Majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.

6.5. Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine.

7. Lasteaia kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa suuruse kinnitamine.

(J. Järveoja)

8. Kinnisasja omandamine (Martin Lipu tänav). (M. Koemets)

9. Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania korraldamine. (A. Laul)

10. Informatsioon ja kohal algatatud küsimused.

EELNÕUD