« Tagasi

Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine Nõo vallas

Projekti teostamise periood: 01.03.2019-30.11.2020. Projekti eesmärk ohtlikest jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine/vältimine ja elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine. Projekti toetab: Sihtasustus Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK)

Projekti kogumaksumus 7 050.72

KIK-i toetus 6 344.00

Nõo vald 706.72