Tähelepanu, sel kevadel põhi- ja keskhariduse tunnistuse saavad noored ja nende vanemad!

Nõo vald maksab põhi- ja keskhariduse omandamisel õpilastele koolilõpetamise toetust, mille eesmärk on õpilase põhi- ja keskhariduse omandamise lõpetamisel kaasnevate kulutuste osaline katmine. Toetust on õigus saada ka kutseõppe läbinud õpilasel, kes on õpingute käigus omandanud gümnaasiumihariduse.
 
Koolilõputoetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vastav taotlus. Alla 18-aastastel koolilõpetajatel peab taotluse esitama lõpetaja seaduslik esindaja ehk lapsevanem. Taotluse alusel makstakse toetust õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on Nõo vald vähemalt kuus kuud enne kooli lõpetamist.
 
Taotlust saab esitada digitaalselt läbi Nõo valla veebilehe e-teenuste keskkonna või täita  vallavalitsuses. Taotlusi võetakse vastu kolme kuu jooksul peale kooli lõpetamist.
Toetuste suurused:
põhikooli lõpetamise toetus – 50 eurot,
gümnaasiumi lõpetamise toetus – 60 eurot.