Nõo Vallavalitsuse istungid

 

Nõo Vallavalitsuse istungid toimuvad kohalike omavalitsuste infosüsteemi VOLIS keskkonnas, kord nädalas ja üldjuhul teisipäeviti.

Vastuvõetud õigusaktid

Vastavalt Riigi Teataja seadusele avaldatakse omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid Eesti Vabariigi ametlikus väljaandes Riigi Teataja:
Vastavalt avaliku teabe seadusele registreeritakse asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid asutuse dokumendiregistris. Nõo Vallavalitsuse poolt vastuvõetud õigusaktid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

Protokollid

Nõo Vallavalitsuse istungite protokollid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

 

« Tagasi

18.05.2023 vallavalitsuse istungi kokkuvõte

* Üldküsimustes otsustati

Anda Sihtasutusele Luke Mõis luba läbi viia alljärgnevad avalikud üritused:

1. Luke mõisa hooaja avaüritus koos kohvikute päevaga - 21. mail 2023;

2. Stefani kontsert – 11. juunil 2023 algusega kell 20.00;

3. Shanoni kontsert – 18. juunil 2023 algusega kell 20.00;

4. Etendus „Rätsep Õhk ja tema õnneloos". Näitegrupp Poolvillased – 29.06.2023 ja 30.06 2023 algusega kell 19.00. Etendus toimub kultuuriaidas;

5. Etendus „Rätsep Õhk ja tema õnneloos". Näitegrupp Poolvillased – 2. juuli 2023 algusega kell 19. Etendus toimub kultuuriaidas;

6. Liis Lemsalu kontsert – 6. juulil 2023 algusega kell 20.00;

7. Matvere juubelikontsert (Kontserdihunt) – 20. juulil 2023 algusega kell 20.00;

8. Dagö kontsert – 3. augustil 2023 algusega kell 20.00;

9. Öösorr kontsert – 13. augustil 2023 algusega kell 20.00;

10. Terminaator kontsert – 17. augustil 2023 algusega kell 20.00.

 

Anda Sihtasutusele Luke Mõis luba läbi viia alljärgnevad keskkonnahariduslikud perepäevad:

1. Kalade perepäev – 28. mail 2023 ajavahemikul kell 12.00-16.00;

2. Orienteerumise perepäev – 18. juunil 2023 ajavahemikul kell 12.00-16.00;

3. Nahkhiirte õhtu peredele – 7. juulil 2023 algusega kell 21.00;

4. Meisterdamise perepäev – 6. augustil 2023 ajavahemikul kell 12.00-16.00;

5. Loodusfilmide õhtu – 25. augustil 2023 kell 19.00;

6. Õunamahla valmistamise perepäev – 24. septembril 2023 kell 12.00-16.00.

 

Maaküsimustes otsustati

*Muuta Nõo Vallavalitsuse 9. mai 2023 korraldusega nr 268 punkte 1.42 kuni 1.45. ning sõnastada need alljärgnevalt:

„1.42.  Nõo vald, Uuta küla, Linnurohu tn 7, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

  1.43. Nõo vald, Uuta küla, Linnurohu tn 5, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

  1.44. Nõo vald, Uuta küla, Linnurohu tn 3, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);

  1.45. Nõo vald, Uuta küla, Linnurohu tn 1, sihtotstarve 100% elamumaa (001;E);"