Kehtestatud 21.12.2000 Nõo alevikus asuvaTartu – Valga raudtee eraldusriba, aleviku kanalisatsioonitrassi, Nõo–Tamsa mnt ja Vana-Kruusa kinnistu vahelisele maa-ala (Tuuleveski...

Nõo alevikus asuva Tuuleveski elamupiikonna detailplaneering

Kehtestatud 21.12.2000 Nõo alevikus asuvaTartu – Valga raudtee eraldusriba, aleviku kanalisatsioonitrassi, Nõo–Tamsa mnt ja Vana-Kruusa kinnistu vahelisele maa-ala (Tuuleveski...

Kehtestatud 24.04.2003 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 24.04.2003 otsusega nr 46. Detailplaneeringu kõigi joonistega on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses. Dokumendid: Joonis 1...

Luke mõisapargi detailplaneering

Kehtestatud 24.04.2003 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 24.04.2003 otsusega nr 46. Detailplaneeringu kõigi joonistega on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses. Dokumendid: Joonis 1...

Kehtestatud 26.06.2003 Nõo alevikus asuva Veski 1 kinnistu I maatüki ning Voika tänava, Nõo-Tamsa maantee ja planeeritud Tuuleveski elamurajooniga piirneva maa-ala osa detailplaneering on...

Nõo alevikus asuva Veski 1 kinnistu I maatüki ning selle lähiala detailplaneering

Kehtestatud 26.06.2003 Nõo alevikus asuva Veski 1 kinnistu I maatüki ning Voika tänava, Nõo-Tamsa maantee ja planeeritud Tuuleveski elamurajooniga piirneva maa-ala osa detailplaneering on...

Kehtestatud 20.02.2003 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 20.02.2003 otsusega nr 35. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses. Osaliselt muudetud Nõo vallas Nõo alevikus...

Nõo alevikus asuva krundi Tartu tn 5 ja krundi Tartu tn 3 osa detailplaneeringu

Kehtestatud 20.02.2003 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 20.02.2003 otsusega nr 35. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses. Osaliselt muudetud Nõo vallas Nõo alevikus...

Kehtestatud 18.11.2004 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 18.11.2004 otsusega nr 135. Detailplaneeringu joonistega on võimalik tutvuda Nõo vallavalitsuse maaosakonnas. Dokumendid: ...

Tõravere alevikus asuva Kallaku kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 18.11.2004 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 18.11.2004 otsusega nr 135. Detailplaneeringu joonistega on võimalik tutvuda Nõo vallavalitsuse maaosakonnas. Dokumendid: ...

Tunnistatud kehtetuks Nõo Vallavolikogu 22. oktoobri 2020 otsusega nr 97.

Luke külas asuva Viinamärdi kinnistu detailplaneering

Tunnistatud kehtetuks Nõo Vallavolikogu 22. oktoobri 2020 otsusega nr 97.

Kehtestatud 30.06.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 30.06.2005 otsusega nr 180.  Dokumendid: Seletuskiri Põhijoonis

Nõo alevikus asuva Tartu tn 14 kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 30.06.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 30.06.2005 otsusega nr 180.  Dokumendid: Seletuskiri Põhijoonis

Kehtestatud 19.02.2004

Nõo kooli detailplaneeing

Kehtestatud 19.02.2004

Kehtestatud 13.12.2001.
Kehtestatud 22.12.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.12.2005 otsusega nr 27. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Nõo kalmistu detailplaneering

Kehtestatud 22.12.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.12.2005 otsusega nr 27. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Kehtestatud 22.12.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.12.2005 otsusega nr 26.   Dokumendid: Asendiskeem Põhijoonis Seletuskiri

Nõo alevikus asuva Kuuse tn 5 kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 22.12.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.12.2005 otsusega nr 26.   Dokumendid: Asendiskeem Põhijoonis Seletuskiri

Kehtestatud 22.09.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.09.2005 otsusega nr 194. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.

Nõo alevikus asuva Nõgiaru tn 12 kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 22.09.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.09.2005 otsusega nr 194. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.

Kehtestatud 25.08.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 25.08.2005 otsusega nr 192. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Tõravere alevikus asuva Ojakalda kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 25.08.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 25.08.2005 otsusega nr 192. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Kehtestatud 30.06.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 30.06.2005 otsusega nr 182. Detailplaneeringu joonistega on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses. Dokumendid Seletuskiri

Nõgiaru külas asuva Salixi kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 30.06.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 30.06.2005 otsusega nr 182. Detailplaneeringu joonistega on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses. Dokumendid Seletuskiri

Kehtestatud 30.06.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 30.06.2005 otsusega nr 181. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Tõravere puhasti detailplaneering

Kehtestatud 30.06.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 30.06.2005 otsusega nr 181. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Kehtestatud 26.05.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 26.05.2005 otsusega nr 174. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Nõgiaru puhasti detailplaneering

Kehtestatud 26.05.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 26.05.2005 otsusega nr 174. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Kehtestatud 17.02.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 17.02.2005 otsusega nr 158. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Meeri külas asuva Soone farmi detailplaneering

Kehtestatud 17.02.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 17.02.2005 otsusega nr 158. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Kehtestatud 20.01.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 155. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Tõravere alevikus asuva Koolimaa kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 20.01.2005 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 155. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Kehtestatud 20.05.2004 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 20.05.2004 otsusega nr 108. Detailplaneeringu joonistega on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses. Dokumendid: Seletuskiri

Tõravere alevikus asuva Allika kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 20.05.2004 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 20.05.2004 otsusega nr 108. Detailplaneeringu joonistega on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses. Dokumendid: Seletuskiri

Kehtestatud 22.01.2004 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.01.2004 otsusega nr 87. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.

Luke külas asuva Tamme kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 22.01.2004 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.01.2004 otsusega nr 87. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.

Kehtestatud 20.03.2003 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 20.03.2003 otsusega nr 40. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.

Nõo alevikus asuva Vana-Nõo tn 6 krundi detailplaneering

Kehtestatud 20.03.2003 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 20.03.2003 otsusega nr 40. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.

Kehtestatud 20.02.2003 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 20.02.2003 otsusega nr 34. Detailplaneeringu joonisega on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses. Dokumendid: Seletuskiri

Luke külas asuva Luke spordiväljaku detailplaneering

Kehtestatud 20.02.2003 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 20.02.2003 otsusega nr 34. Detailplaneeringu joonisega on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses. Dokumendid: Seletuskiri

Kehtestatud 19.12.2002 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 19.12.2002 otsusega nr 27. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.

Vissi külas asuva Trull 11 kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 19.12.2002 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 19.12.2002 otsusega nr 27. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.

Kehtestatud 22.08.2002 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.08.2002 otsusega nr 148. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.

Nõo alevikus asuva Nõo spordiväljaku detailplaneering

Kehtestatud 22.08.2002 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 22.08.2002 otsusega nr 148. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.

Kehtestatud 27.06.2002 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 27.06.2002 otsusega nr 136. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.  

Luke külas asuva Luke töökoda katastriüksuse osa detailplaneering

Kehtestatud 27.06.2002 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 27.06.2002 otsusega nr 136. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.  

Kehtestatud 21.03.2002 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 21.03.2002 määrusega nr 58. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.

Nõo alevikus asuva Luke tn 9 kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 21.03.2002 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 21.03.2002 määrusega nr 58. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.

Kehtestatud 30.08.2001 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 30.08.2001 määrusega nr 36. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.

Nõo alevikus asuva Oja tn 12 kinnistu ja Kivilinna kinnistu osa detailplaneering

Kehtestatud 30.08.2001 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 30.08.2001 määrusega nr 36. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.

Kehtestatud 19.04.2001 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 19.04.2001 määrusega nr 26. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Luke külas asuva heitveepuhasti maa-ala detailplaneering

Kehtestatud 19.04.2001 Kehtestatud Nõo Vallavolikogu 19.04.2001 määrusega nr 26. Dokumendid: Põhijoonis Seletuskiri

Kehtestatud 18.05.2000 Kehtestatud Nõo Vallavaolikogu 18.05.2000 määrusega nr 9. Planeeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.

Nõo alevikus asuva Oja tn 6 detailplaneering

Kehtestatud 18.05.2000 Kehtestatud Nõo Vallavaolikogu 18.05.2000 määrusega nr 9. Planeeringuga on võimalik tutvuda Nõo Vallavalitsuses.