Nõo Vallavolikogu koosseis 1996 – 1999

9.06.23

20.10.1996 valitud Nõo Vallavolikogu liikmed:

1.  Esta Tamm, asendusliige Alar Poolakese (alates 11.1995)

2. Tiiu Kaasik

3. Jaan Poom

4. Enno Ruusalepp

5. Jaan Pau

6. Väino Illing

7. Jaanus Järveoja

8. Tiit Kubri, asendusliige Aavo-Johannes Lepisk (kuni 17.03.1997)

9. Kalle Jürgenson

10. Ain Veenpere

11. Peeter Lepisk

12. Ülo Kivirand

13. Margus Mondonen

 

Vallavolikogu esimees: Enno Ruusalepp

Vallavolikogu aseesimees: Peeter Lepisk

 

Vallavalitsus

vallavanem: Esta Tamm

vallavanema kt: Mait Raig (ajavahemikus 22.05.1997-04.01.1998)

abivallavanem: Mait Raig (alates 27.03.1997)

vallasekretär: Tiina Mitt (kuni 21.08.1998)

vallasekretär: Kristel Siimula (alates 01.09.1998)

vallavalitsuse liikmed:

Lea Kiivit (kuni 27.08.1999)

Gea Järvela

Ene Mölter

Aarne Timm

Toimetaja: AIRIKE JÕESAAR