Kehtestatud 21.12.2020

Nõo vallas Nõo alevikus asuva Tuuleveski elamurajooni osa detailplaneering

Kehtestatud 21.12.2020

Kehtestatud 19.10.2020
Kehtestatud 04.05.2020
Kehtestatud 07.10.2019
Kehtestatud 28.05.2015
Kehtestatud 24.04.2015

Illi külas asuva Raave katastriüksuse detailplaneering

Kehtestatud 24.04.2015

Kehtestatud 28.05.2015

Nõo alevikus asuva A.Lätte tn 20 kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 28.05.2015

Kehtestatud 15.10.2018

Nõgiaru külas Tartu tn 13 asuva katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Kehtestatud 15.10.2018

Kehtestatud 15.10.2018

Nõgiaru külas Tartu tn 13 asuva katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Kehtestatud 15.10.2018

Kehtestatud 19.04.2018
Kehtestatud 05.03.2018

Nõo alevikus Meeri tn 18 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Kehtestatud 05.03.2018

Kehtestatud 27.11.2017

Nõo alevikus Mäe tn 2 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Kehtestatud 27.11.2017

Kehtestatud 21.06.2016

Nõo alevikus Tartu tn 3 asuva kinnistu ja selle lähiala detailplaneering

Kehtestatud 21.06.2016

Kehtestatud 23.10.2014

Nõgiaru külas asuva Haava kinnistu detailplaneering

Kehtestatud 23.10.2014

Kehtestatud 28.03.2013

Nõo alevikus asuva Martin Lipu tänava piirkonna detailplaneering

Kehtestatud 28.03.2013

Seisund: Kehtestatud 28.03.2013 Algatamine Nõo Vallavolikogu 15. märtsi 2012 otsus nr 109 Nõo Vallavalitsuse 26. märtsi 2012 korraldusega nr 96  on kinnitatud...

Tõravere alevikus Torni tn 3, Torni tn 5 ja Torni tn 7 asuvate kinnistute ja nende lähiala detailplaneering

Seisund: Kehtestatud 28.03.2013 Algatamine Nõo Vallavolikogu 15. märtsi 2012 otsus nr 109 Nõo Vallavalitsuse 26. märtsi 2012 korraldusega nr 96  on kinnitatud...

Seisund: Kehtestatud 24.01.2013 Algatamine Nõo Vallavolikogu 17.05.2012 otsus nr 114 Jõe-Ollise kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang ...

Tõravere alevikus asuva Jõe-Ollise katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Seisund: Kehtestatud 24.01.2013 Algatamine Nõo Vallavolikogu 17.05.2012 otsus nr 114 Jõe-Ollise kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhinnang ...

Seisund: Kehtestatud 22.08.2013 Algatamine Nõo Vallavolikogu 24. jaanuari 2013 otsus nr 136 Eesmärk Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine...

Nõo alevikus Voika tn 18 ja Voika tn 18a asuvate kinnistute ja nende lähiala detailplaneering

Seisund: Kehtestatud 22.08.2013 Algatamine Nõo Vallavolikogu 24. jaanuari 2013 otsus nr 136 Eesmärk Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine...