Võib esineda tõrkeid ID-kaardiga allkirjastamisel ning mobiil-ID sisse logimisel ja allkirjastamisel. Põhjuseks on tehnilised muudatused antud teenustes, mida teeb teenusepakkuja. E-vormide allkirjastamisel on alternatiivne võimalus laadida täidetud e-vorm PDF kujul alla, allkirjastada see KOVTP väliselt ja saata e-postiga