Detailplaneeringu algatamise taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Detailplaneering koostatakse maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks seaduses ning valla üldplaneeringuga määratud kohtades ja juhtudel. Iga isik võib teha planeeringu koostamise algatamise ettepaneku.

Kestvus:

Vastuse tehtud ettepanku edasise menetlemise kohta saate kahe nädala jooksul ettepaneku tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Piia Raig, piia.raig@nvv.ee, tel 745 5434, 5332 4845

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Nõo valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt, kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Nõo vallavalitsus  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab SIIT või  Nõo vallamajast.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument.

Viide: