Nõo Discgolfi Park

Nõo Discgolfi Park asub Nõo Veskijärve ja vallamaja lähistel. Pargis on 12 rada, mis on jõukohased nii algajatele kui ka edasijõudnutele.

Suur rajakaart asub vallamaja parklas, asukohaga Voika 23 Nõo alevik.


RAJAKAART