Nõo vald võttis kasutusele eelarve täitmise andmete kuvamiseks uue lahenduse. Eelarve täitmist kuvatakse visuaalselt ja jooksvalt andmik.ee keskkonnas. Eelarve visualiseerimisel on pööratud tähelepanu kergesti haaratavusele ja arusaadavusele.

Eelarve täitmise interaktiivses visualiseeringus saab vaadata Nõo valla eelarvet koos täitmisega koondvaates, eraldi lehtedel tulude ja kulude vaadet ning investeeringuid objektide lõikes.

Nõo valla eelarve täitmise visualiseering võimaldab mobiilivaadet ja on leitav lisaks valla kodulehele ka andmik.ee lehelt

Avaliku vaate andmete värskendamine toimub vähemalt 1 kord kvartalis.