Ehitustegevus

14.05.19

Taotluste ja teatiste esitamine

Ehitustegevust reguleerib Ehitusseadustik.

Ehitustegevuseks vajalike lubade taotlusi ja ehitiste  teatisi võib  esitada  käsitsi täidetavate blankettidena. Selleks tuleb Majandus ja Komunikatsiooniministeeriumi veebilehelt https://www.mkm.ee/et/ehitisregister vajalikud blanketid välja trükkida, käsitsi ära täita ja esitada paberil kohalikule omavalitsusele. 

Teise võimalusena saab taotlused või teatised esitada digitaalselt allkirjastatuna koos vajalike lisadega elektrooniliselt.

Kolmanda võimalusena on alates 01. aprillist 2016 võimalik dokumentide elektrooniline esitamine ja menetlemine ehitisregistri keskkonnas:

– Taotluseid ja teatiseid saavad esitada kõik ID-kaardi või Mobiil-ID'ga läbi eesti.ee portaali sisseloginud kasutajad.
– Menetlus, sh kooskõlastamine toimub registris

 

Kohaliku omavalitsuse poolt väljastatavate ehitustegevust reguleerivate loataotluste läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivvastavalt Riigilõivuseadusele.


Riigilõiv tuleb kanda Nõo Vallavalitsuse arvele:
Swedbangas EE192200221015573738
SEB pangas EE861010102020385004

Ülekande selgitusse märkida, mille eest riigilõiv tasutakse.