Kas sina oled koduvalda sisse kirjutatud?

  Esita elukohateade e-rahvastikuregistri kaudu.

Elukoha registreerimine

Elukoha aadressi muutmine

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Elukohateade esitatakse isiku uude kohta elama asumisel, elama asumisel välisriiki või välisriigist Eestisse.

Elukoha andmete registrisse kandmiseks esitab isik Nõo Vallavalitsusele kirjaliku vormikohase elukohateate. Elukohateadet on võimalik esitada ka posti teel (lisades isikut tõendava dokumendi koopia), digiallkirjaga elektronposti teel või e-rahvastikuregistri kaudu.


Elukohateade

Elukoha aadressi muutmine ruumi omaniku õigustatud nõudmisel

Juhul kui isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum aga elanikul pole õigust seda oma elukohana kasutada, elaniku ruumi kasutusõigus on lõppenud ja isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana, siis on ruumi omanikul õigus esitada teade rahvastikuregistris olevate aadressiandmete muutmiseks.

Nõo vallas asuva eluruumi omanikul on õigus taotleda Nõo Vallavalitsuselt isiku elukoha aadressi andmete muutmist, kui on täidetud 3 tingimust:

1) isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum ja

2) isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana ja

3) isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Ruumi omanikul ei ole õigust nõudmist isiku elukoha andmete muutmiseks esitada, kui isik elab talle kuuluvas ruumis või isikul on õigus seda oma elukohana kasutada.

Isiku elukoha aadressi muutmiseks esitab ruumi omanik Nõo Vallavalitsusele kirjaliku avalduse. Taotlust on võimalik esitada ka digiallkirjaga elektronposti teel või e-rahvastikuregistri kaudu.

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

 


Mai Kirs

Registripidaja
Tel: 745 5335,  513 9123
E-post:
 mai.kirs@nvv.ee