Energiakulude taotlemine

9.05.22

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Toetust saavad taotleda vähekindlustatud üksikisikud või pered. Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine. Perekonnaliikmete koosseis määratakse taotluse esitamise hetkega. 

Perekonna vähekindlustatuse arvutamiseks summeeritakse iga perekonnaliikme vähekindlustatuse piir järgmiselt:

 • pere ühe täiskasvanud isiku kohta arvestatakse vähekindlustatuse piir koefitsiendiga 1,0;
 • iga järgmise taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse vähekindlustatuse piir koefitsiendiga 0,5;
 • iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse vähekindlustatuse piir koefitsiendiga 0,3.

Näiteks saab toetust küsida, kui sissetulek on:

 • 1 inimese kohta – 1126 eurot;
 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot;
 • 2 täiskasvanuga või 1 täiskasvanu ja 1 (üle 14-aastane) lapsega pere – 1689 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot;
 • 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot.

Sissetulekute hulka kuuluvad:

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • renditulu ja litsentsitasud;
 • intressid ja dividendid;    
 • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;    
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu;
 • saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha).

Energiakulude hüvitamine toimub 80% osas juhul, kui on toimunud energiahinna tõus ja energia ühikuhind ületab piirmäära, mis elektril on 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

See tähendab, et kui vaatate oma elektriarvet, siis on seal välja toodud elektrienergia hind. Kui  elektrienergia hinnaks on 12 s/kwh või väiksem summa, siis toetust taotleda ei saa.

Nõo ja Tõravere kaugkütte hind ei ole tõusnud ja jääb alla kehtestatud piirmäära (Nõos on kaugkütte MWh hinnaks koos käibemaksuga 75,47 eurot ning Tõraveres 77,40 eurot.

Õigusaktid:

Kontaktisikud:

Toetusega seotud küsimustes ning vastuvõtule registreerimiseks palume pöörduda sotsiaalosakonna poole: 

Jaanika Liblik, jaanika.liblik@nvv.ee  tel 745 5004, 525 8716.

Ene Mölter, ene.molter@nvv.ee tel 745 5475, 505 6437.

Agnes Laasberg, agnes.laasberg@nvv.ee tel 742 6144, 5341 5700.

 
 

Taotlemine