« Tagasi

Maal on äge elada — päriselt!

Tänavune Maal elamise päev püstitas külastamiste arvu rekordi ning üle Eesti jäi kõlama ühine mõte: maale minnes oled isegi võõrana oma.

Nii ka Nõo vallas, iga külaline oli oodatud ja rõõmsaid kohtumisi täis päevast said positiivseid emotsioone nii külastajad kui ka võõrustajad.

Nõo valla 23. asutuse ja ettevõtte uksed olid sel päeval lahti, et tutvustada siinseid teenuseid ja kogukonna tegemisi ning ühtlasi olid kostitajad maaelu pakutavate hüvede eeskõnelejaks. Külastuspäev on positiivne võimalus kohaliku omavalitsuse mainekujunduse seisukohalt — mis saab olla veel vahetum, kui rahulolev maal elav inimene ise räägib uhkustundega oma kodupaigast.

Kui esimesel aastal ootasime, et väljastpoolt Nõo valda inimesed leiaksid meid üles ja tuleksid siia elama, siis neli aastat hiljem on külastuspäeva fookus nihkunud hoopiski omainimeste suunas. Nii tõigi Maal elamise päev Nõo valda kokku ca 700 külalist, kellest enamus olid kohalikud, aga külastuspäeva üks eesmärkidest on tutvustada ka kohalikele elanikele asutusi, kuhu igapäevaselt ei pääse.

Kohale tulnud said uudistada ja otsida oma lapsele sobivat kooli või lasteaia võimalust, iseendale uusi eneseteostuse võimalusi või paremaid teadmisi koduvallas pakutavatest teenustes. Tutvuti hetkel käimasolevate kinnisvara arendusprojektidega ning taaskord saadi kinnitust, et lisaks põllumajandusele on maal palju erinevaid võimalusi endale ise töökohti luua ja end ära elatada.

 

Neljandat aastat veab Maal elamise päeva Nõo tervisemeeskond

Nõo tervisemeeskonna liikmed, kes olid tegelikult ka kogu päeva organiseerimise ja õnnestumise taga, tegutsesid vallamaja juures staabis, jagades külalistele mitmekülgset informatsiooni.

Populaarseks külastuskohaks osutus Nõo Püha Kolmainu kirik, kuhu paljud inimesed esmakordselt sattusid. Hämmastavalt suur huvi oli inimestel koguduse tegevust ja kirikut uudistama tulla. Autode rivi kiriku ees ei tahtnud lõppeda, rahvast vooris pidevalt, päeva lõpuks külastas kirikut ca 300 inimest.

„Palju oli liikvel värskelt Nõo valda elama asunud inimesi, eesmärgiga saada koduvallaga tuttavamaks — uuriti teenuste ja huvitegevuse võimalusi või tutvustati pere pisematele tulevast haridusasutust," rääkis lasteaia juures tegutsenud tervisemeeskonna liige Helen Klaos.

Käsitöömeistrite laada-alal käis vilgas sebimine, kus jagati ka usinasti visiitkaarte ja loodi kontakte tulevaste potentsiaalsete klientidega.

Külastajaid oli naaberomavalitsustest — Elvast, Kambjast ja Tartust, aga ka Viljandimaalt, Saaremaalt jm.

„Üks pere oli tulnud Paidest, rääkides, et nad võtavad külastuspäevast osa igal aastal ja iga kord tutvuvad uue kohaga. Seekord olid nad välja valinud Nõo valla. Kodutöö oli neil tehtud ja külastuskaardilt meelepärased punktid välja vaadatud," lausus Ene Mölter.

Suured tänud kõigile osalejatele ja külastajatele ning kohalikule kultuurirahvale, kes keskpäeval vallamaja juures suurepärase esinemisprogrammi pakkusid. Aitäh, asutustes ja ettevõtetes tegutsevatele tublidele inimestele, kes te avasite oma uksed ja südamed külastajatele, et näidata, mida maal elamine tegelikult tähendab.

Loodame, et igaüks sai maaelust Nõos oma elamuse ning veendumuse, et maal pakutakse puhta õhu kõrvale ka kvaliteetseid teenuseid.

Täname toetajaid: Nõo Lihatööstus, Elva Tarbijate Ühistu, Liivi Puukool, Paju Pagar, Kohalik Kinnisvara, Wako Värkstuba, Madix Teritus, Tartu Maavili, KV Savikoda, Politsei- ja Piirivalveamet, Nõo Spordikool, OÜ Aniir, Vapramäe loodusmaja, Luke mõis, Nõo Vallavalitsus.

 

Liia Sirel

tervisemeeskonna liige