Ehitisregister

27.11.14
Ehitisregistri pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine. Ehitisregister on internetis kõigile vabalt kasutatav ning kohalikele omavalitsustele töökeskkonnaks ehitusega seotud dokumentide menetlemisel.

Olemasolevad ehitised, millele kavandatakse laiendamist või rekonstrueerimist ja vajalik on väljastada kirjalik nõusolek, ehitusluba või kasutusluba, peavad eelnevalt olema kantud ehitisregistrisse.

Oma ehitiste olemasolu  ehitisregistris ja nende andmete õigsust saab igaüks kontrollida, minnes ehitisregistri veebilehele www.ehr.ee.

Ehitise ehitisregistrisse kandmiseks või selle andmete täpsustamiseks tuleb ehitise omanikul esitada  vallavalitsuse maaoskonda vormikohane "Ehitise teatise" koos lisaga "Ehitise olulise tehnilised andmed" , ehitise ülesmõõdistamisjoonised  või -projekt  ja ehitise omandiõigust tõendav dokument.