Nõo vallavalitsus müüb enampakkumise teel Nõo vallas Meeri külas asuvat Meeri vkt 8 suvilat/aiamaja

6.11.23

Nõo vallavalitsus müüb enampakkumise korras suvilat/aiamaja Meeri külas.

Vaata lähemalt https://www.varakeskus.ee/suvilad-no-vald-tartu-maakond-meeri-vkt-8-suvila-turvalises-rajoonis

Enampakkumise alghind 50 000 eurot. Enampakkumine lõpeb 30.11.2023 kell 14.00.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellele ei ole valla ees võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi. 

Toimetaja: AIRIKE JÕESAAR