Eterniidi kogumine

Projekt: Eterniidi kogumine Nõo vallas.

Projekti eesmärk: Suunata eelregistreeritud elanikelt vastu võetud eterniidijäätmed nõuetekohasesse käitlusse, et vältida elanike poolt jäätmete kinnistul ladustamist, ebaseaduslikku keskkonda viimist ja jäätmetest põhjustatud saastusega seonduvat kahju.

Projekti maksumus ja finantseerimine: projekti kogumaksumuseks on planeeritud 15 936.00 eurot, millest KIK-i toetus on 12 589.44 eurot ning Nõo valla omafinantseering on 3 346.56 eurot.

Tööde teostamise aeg: 01.12.2021 kuni 31.12.2022.

Info: Merike Kruuse, merike.kruuse@nvv.ee, 5343 3648.