4.04.14

Hajaasustuse veeprogramm
 

Nõo vallas toimus hajaasustuse veeprogramm 2008 kuni 2010. Programmi raames jagatud toetust rahastati Eesti riigi ja omavalitsuse eelarvest. Hajaasustuse veeprogramm on lõppenud ning avatud on hajaasustuse programm, millest toetatakse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamist.

 

Hajaasustuse veeprogrammist toetuse saajad
 

Toetuse saaja

Projekti nimi

Projekti kogusumma EEKides

Eraldatud toetus EEKides

Projekti eesmärgid ja tegevused

Projekti ajaline kestvus

Alar Poolakese

Vaino kinnistule puurkaevu rajamine

Nõo vallas, Voika külas

159 000

100 000

Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine; vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine; rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine.

15.09.2008-15.09.2009

Arvo Saar

Puurkaevu rajamine

Uue-Piirimäe kinnistule

149 120

99 910

Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine; vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine; rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine.

01.10.2008- 01.10.2009.

Leida Peeb

Kooli talu puurkaev

125 080

83 303

Puurkaevu rajamine, vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldamine.

01.12.2008-

01.12.2009

Martin Sööt

Kõrtsi talu veepuhastusseade

23 283,4

15 506,7

Vee puhastamine rauaeemaldus- ja veepehmendusseadme paigaldamise teel.

01.12.2008-

01.12.2009

Guido Veidenbaum

Sirgu talu uue salvkaevu rajamine

39 441,50

26 294,33

Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks uue salvkaevu rajamine: kaevu asukoha määramine, kaevu puurimine; rakete, kaevupõhja ning kaevukraani paigaldamine.

01.09.2009-31.08.2010

Saimi Võru

Kandle talu salvkaevu süvendamine, puhastamine, rakete vahetus

14 158

9 429

Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks salvkaevu puhastus, pesu ning süvendus. Sealhulgas vahetatakse üks vana rake välja ja lisatakse juurde täiendavalt üks rake, samuti paigaldatakse lampkast.

01.07.2009- 01.07.2010

Andres Einpalu

Väike-Remli salvkaevu ehitus

8 300

5 527,8

Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks uue salvkaevu rajamine: kaevu kaevamine, rakete transport ning paigaldamine

01.09.2009-

01.09.2010

Mare Reiu

 

Paju tee 5, Nõgiaru küla Nõo vald-uue kaevu kaevamine koos rakete paigaldamisega ning trassi pikendamine koos torude paigaldamisega

22 396,40

14 931

Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks uue salvkaevu rajamine: kaevu kaevamine, rakete paigaldus, trassi kaevamine, torude paigaldus

20.07.2009-

01.08.2009

Maanus Mikkel

Nõo vald Luke küla Haldja talu puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku + pumbapaigaldamine

99 120

60 000

Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks uue puurkaevu rajamine, veeseadmete paigaldus, veetrassi rajamine

01.09.2009-01.09.2010

Janek Paabut

Luke külas, Metskassi kinnistule planeeritava puurkaevu ning vajalike lisasüsteemide rajamine

173 210

100 000

Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks puurkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine ja vee kvaliteedi analüüs.

01.08.2010-01.08.2011

Jaana Rajamägi

Salvkaevu rajamine Maanuse kinnistule

31 950

21 300

Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks uue salvkaevu rajamine koos uue kaevu asukoha määramisega.

15.09.2010- 15.09.2011

Lembit Rebane

Kivitamme talu salvkaevu parandus ja torustike ehitus

16 800

11 188

Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks olemasoleva salvkaevu süvendamine/puhastamine, joogiveetorustiku rajamine, vee pumpamiseks ning puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine ja vee kvaliteedi analüüs.

01.09.2010-

30.06.2011

Alari Ränna

 

Ränna talu Nõgiaru küla salvkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine ja hüdrofori paigaldamine

37 719

25 147,26

Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks uue salvkaevu rajamine, joogiveetorustiku rajamine ja vee pumpamiseks vajalike seadmete paigaldus.

01.09.2010-

01.09.2011

Aivar Lilla

Paju talu veeprojekt

25 890

17 260

Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks olemasoleva salvkaevu süvendamine/puhastamine, joogiveetorustiku rajamine ja vee pumpamiseks ning puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine ning vee kvaliteedi analüüs.

01.09.2010-01.09.2011

Kaidu Pallo

Paluoja kinnistule salvkaevu rajamine Nõgiaru küla, Nõo vald

30 980

20 633

Kvaliteetse joogivee kättesaadavuse tagamiseks uue salvkaevu rajamine koos vee kvaliteedi analüüsiga.

15.08.2010-15.08.2011