Nõo vallavolikogu istung

Istungi kuupäev: 16. märts 2023
Istungi alguse kellaaeg: 15.00
Toimumise koht: Nõo Kultuurimaja
 
Istungi päevakorras:
 

1. Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemise korra kinnitamine.

2. Nõo valla jäätmehoolduseeskirja muutmine.

3. Nõo Vallavolikogu esindajate nimetamine SA Nõo Hooldekodu nõukogusse.

4. Eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine.

5. Ülevaade arengukomisjoni tegevusest.

6. Ülevaade majanduskomisjoni  tegevusest.

7. Informatsioon ja kohal algatatud küsimused.

8. Volikogu liikmete järelepärimised ja ettepanekud

Istungi otseülekannet saab jälgida SIIN (link avaneb istungi toimumise päeval)

 
Volikogu istungeid saab jälgida veebis:

  

 

Nõo Vallavolikogu I poolaasta istungite ajakava

26. jaanuar

16. veebruar

16. märts

20. aprill

18. mai

15. juuni

17. august