Katastriüksuse jagamine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Avaldus esitatakse kinnisasja omaniku soovil jagada tema omandis olevat katastriüksust kaheks või enamaks reaalosaks.

Kestvus:

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Piia Raig, piia.raig@nvv.ee, tel 745 5434, 5332 4845.

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Nõo valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Nõo vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab Nõo vallamajast.  

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument.

Viide:

  • Katastriüksuse jagamise vorm