Komisjonide koosolekute ajad ja päevakord

Haridus- ja kultuurikomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  juunikuus koosolekut ei toimu.

 

Haridus- ja kultuurikomisjoni järgmine koosolek toimub augustikuus.

 

Arengukomisjon

Koosoleku toimumise aeg: juunikuus koosolekut ei toimu.

 

 Arengukomisjoni järgmine koosolek toimub augustikuus.
 
Majanduskomisjon 
 

Koosoleku toimumise aeg:  juunikuus koosolekut ei toimu.

Koht: 

 Majanduskomisjoni järgmine koosolek toimub augustikuus.

Sotsiaalkomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 6. juuni 2022 kell 17.00

Koht: Nõo vallamaja Kikerpilli koda

Päevakava:

 

 Sotsiaalkomisjoni järgmine koosolek toimub  

Eelarvekomisjon

Koosoleku toimumise aeg:

 

Eelarvekomisjoni  koosolekute toimumine otsustatakse vastavalt vajadusele ja võimalusele. 

 

Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni koosolekute toimumine otsustatakse vastavalt vajadusele ja võimalusele.