Komisjonide koosolekute ajad ja päevakord

Haridus- ja kultuurikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 07.02.2023

Koht: Nõo vallamajas, Kikerpilli kojas.

Päevakord:

1) Nõo Lasteaed Krõll arengukava perioodiks 2023-2025 

2) Aasta Teo ja Aasta Tegija valimine

 

3) Kohapeal algatatud küsimused

 

Arengukomisjon

Koosoleku toimumise aeg:

Koht: Nõo vallamajas, Kikerpilli kojas.

Päevakord:

 
Majanduskomisjon 
 

Koosoleku toimumise aeg:

Koht: Nõo vallamajas, Kikerpilli kojas.

Päevakord:

 

Sotsiaalkomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 06. veebruaril 2023 kell 16.00

Koht: Nõo vallamajas, Kikerpilli kojas.

Päevakord:

1.       Ülevaade SA Nõo Hooldekodu tegevusest (juhataja Ene Arus)

2.       Hooldusreformi hetkeseisu tutvustus ja arutelu (Ene Mölter)

3.       Tugiteenused puudega lapse perele Nõo vallas (Ene Mölter)

4.       Arutelu komisjoni liikme ettepanekul.

 

Eelarvekomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: Nõo vallamajas, Kikerpilli kojas.

Päevakorras on :

Eelarvekomisjoni  koosolekute toimumine otsustatakse vastavalt vajadusele ja võimalusele. 

 

Revisjonikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Päevakord:

 

Revisjonikomisjoni koosolekute toimumine otsustatakse vastavalt vajadusele ja võimalusele.