Komisjonide koosolekute ajad ja päevakord

Haridus- ja kultuurikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 06. detsembril 2022 kell 16.00

Koht: Nõo vallamajas, Kikerpilli kojas.

Päevakord:

 

  1. Volikogu 26.03.2015 määruse nr 28 „Nõo valla noorte toetamine vabariiklikel ja rahvusvahelistel sündmustel osalemisel" muutmine – manuses on määruse terviktekst ning lisatud paragrahv on lisatud rohelise värviga. Lisatavad punktid on välja töötatud koostöös meie huvikoolide juhtidega.
  2. Nõo Spordikooli arengukava arutelu – arengukava kinnitab volikogu, komisjon peab siinkohal andma oma arvamuse. Arengukava tuleb tutvustama Spordikooli direktor Katrina Kallas.
  3. Kohapeal algatatud küsimused.
Haridus- ja kultuurikomisjoni järgmine koosolek toimub 06.12.2022.

 

Arengukomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 01. detsembril 2022 kell 17.00-19.00

Koht: Nõo vallamajas, Kikerpilli kojas.

Päevakord:

1. . Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise kord.

2. Vissi külas asuv Päikese tänava kinnisasja (registriosa 1496204, katastritunnus 52801:001:1197, sihtotstarve transpordimaa 100 %, pindala 2140 m²) ja  Vihma tänava kinnisasja (registriosa 1496504, katastritunnus 52801:001:1198, sihtotstarve transpordimaa 100 %, pindala 2861 m²) omandamine Nõo vallale.

3. Üldplaneeringu algatamine.

4. Kohapeal algatatud teemad.

 Arengukomisjoni järgmine koosolek toimub 01.12.2022.
 
Majanduskomisjon 
 

Koosoleku toimumise aeg: 05. oktoobril 2022 kell 17.00

Koht: Nõo vallamajas, Kikerpilli kojas.

Päevakord:

1. Arvamuse andmine Laguja II liivakarjääri kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta

2. Nõo valla energia- ja kliimakavale arvamuse andmine

3. Kõrgemäe kinnistu osa tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile

4. Ülevaade eelarvestrateegias toodus teetöödest

5. Kohapeal algatatud teemad ja küsimused

 Majanduskomisjoni järgmine koosolek toimub 05.10.2022.

Sotsiaalkomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 5. detsembril 2022 kell 16.00

Koht: Nõo vallamajas, Kikerpilli kojas.

Päevakord:

1.       Eluruumi alaliste kulude piirmäärade muutmine

2.       Sotsiaaltranspordi tulevikust

3.       Valla eelarve projektist (sotsiaalosakonna vaade)

4.       Kohal algatatud teemad, küsimused

 Sotsiaalkomisjoni järgmine koosolek toimub 05.12.2022.

Eelarvekomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 08. detsember 2022 kell 16.00

Koht: Nõo vallamajas, Kikerpilli kojas.

Päevakorras on :

  • Nõo valla 2022 aasta III lisaeelarve
  • Nõo valla 2023 aasta eelarve eelnõu
  • Muud küsimused
Eelarvekomisjoni  koosolekute toimumine otsustatakse vastavalt vajadusele ja võimalusele. 

 

Revisjonikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 28. september 2022 kell 17.00

Revisjonikomisjoni koosolekute toimumine otsustatakse vastavalt vajadusele ja võimalusele.