Komisjonide koosolekute ajad ja päevakord

Haridus- ja kultuurikomisjon

Koosoleku toimumise aeg:  7. november kell 16:00

Koht: Nõo vallamajas, Kikerpilli kojas.

Päevakord: 

1. Anneli Vetka õppekäik Soomes ja Taanis. (Anneli Vetka)

2. Nõo Valla lehega seonduv info (Airike Jõesaar)

3. Kohviku teenuse pakkumine Nõo Kultuurimajas toimuvatel etendustel (Anneli Vetka)

4. Kohal algatatud küsimused ja ettepanekud

                                                                               

Sotsiaalkomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 6. november kell 16:15

Koht: Nõo vallamajas, Kikerpilli kojas.

1. Sotsiaalosakonna 2024. eelarvetaotlus.
2. Vald kui kodaniku eestkostja. Ülevaade teemast ja probleemidest.
3. Hooldreformi hetkeseis ja probleemid.
4. Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine.
5. Jooksvad küsimused

Arengukomisjon

 

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: 

Päevakord:

 
Majanduskomisjon 
 

Koosoleku toimumise aeg 8. november kell 16:00

Koht: Nõo vallamajas, Kikerpilli kojas.

Päevakord:
  1. Kinnisasja omandamine (Nõo alevikus Hariduse tn 2)
  2. Kinnisasjade omandamine (Luke tänav T3, Nõo-Kambja tee T1 ja T2)
  3. Vallavara võõrandamine (Nõgiaru küla Vana-Solba korteriomandid)
  4. Kohal algatatud küsimused ja ettepanekud

Eelarvekomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 06.12.2023 kell 16:00

Koht: Nõo vallamajas, Kikerpilli kojas.

Päevakord:

  • Nõo valla 2023 aasta III lisaeelarve
  • Nõo valla 2024 aasta eelarve eelnõu
  • Muud küsimused
Eelarvekomisjoni koosolekute toimumine otsustatakse vastavalt vajadusele ja võimalusele. 

 

Revisjonikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: 

Päevakord:

 

Revisjonikomisjoni koosolekute toimumine otsustatakse vastavalt vajadusele ja võimalusele.