Nõo Valla Lehes avaldatava reklaami hinnakiri

Nõo valla ajalehe „Nõo Valla Leht" väljaandmise kord 

Nõo Valla Lehes ilmuvate reklaamide hinnakiri on kinnitatud 14.12.2020 Nõo Vallavalitsuse korraldusega nr 600.

1. Reklaamid

1/24 lk             43 x 100 mm ja 90 x 50 mm            12 €
1/12 lk             90 x 100 mm                                     20 €
1/8 lk               138 x 100 mm                                   25 €   
Suuremaid reklaame kui 138x100 mm saame avaldada vaid edandjuhul, kui leheruum võimaldab.

2. Reakuulutus 
Reakuulutus kuni 200 tähemärki koos tühikutega 5 €.     

3. Poliitiline reklaam

Poliitilise sisuga reklaami avaldamise hind on kahekordne reklaamile kehtestatud hind.

4. Rakendussätted

4.1. Nõo Valla Lehes ilmuvate tasuliste kuulutuste eest tuleb teha ettemaks.

4.2. Korraga tellitud vähemalt kolme korduvreklaami hinnasoodustus ettemaksuga on 10%  ja korraga tellitud vähemalt üheteistkümne korduvreklaami hinnasoodustus ettemaksuga on 20%.

4.3. Reklaamide ja kuulutuste hinnale ei lisandu käibemaksu.

4.5. Väljast poolt Nõo valda ajalehe tellijale aastatellimuse hind on 11 eurot.

 

Lehe materjalide vastuvõtmine toimub  lehe ilmumisele eelneva kuu 25. kuupäevani (kaasa arvatud).
Tähtaega ületanud ehk hiljem saabuvad materjalid loetakse hilinenult saabunuks ja need  lehes ei ilmu või ilmuvad  järgnevas lehes, kui nad ei ole  kaotanud aktuaalsust.
Nõo Valla Lehe kojukande ajaks loetakse ajavahemikku 9. kuni 12. kuupäev, kuid mitte hiljem kui 15. kuupäev.

Nõo Valla Lehe toimetuskollegium