Lemmikloomad

Lemmikloomade pidamist Nõo vallas reguleerib Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Nõo vallas on lubatud pidada üksnes nõuetekohaselt registreeritud koeri, kasside registreerimine on vabatahtlik. Kindlasti tasub ka kassiomanikul tõsiselt kaaluda oma looma registreerimist sarnaselt koerale. Koerte ja kasside üle peetakse arvestust 
Eesti Lemmikloomaregistris. Registrisse kandmise eelduseks on loomaarsti poolt koerale  paigaldatud mikrokiip. Koera mikrokiibiga märgistamise järel kantakse andmed registrisse ning koera omanikul täiendavalt kuhugi pöörduda ei ole vaja. Looma registrisse kandmise eest tuleb omanikul tasuda 11.50 eurot.
Tartumaal märgistavad koeri ja teisi lemmikloomi ning kannavad andmed Eesti Lemmikloomaregistrisse

Registris olevate andmete muutmine (loomaomaniku vahetus, aadressi muudatus, looma surmast teatamine jne) on tasuta. Andmete muutmiseks Eesti Lemmikloomaregistris tuleb võtta ühendust registri sekretäriga (tel 522 3398, info@lemmiloomaregister.ee) või registriga koostööd tegeva veterinaararstiga.

Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist ja hukkamist korraldab vallavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.
Hulkuva looma puhul tuleb sellest teavitada Nõo Vallavalitsust, kontaktisikuks on keskkonnaspetsialist Merike Kruuse, tel 745 5332, 5343 3648, merike@nvv.ee  või valla kantselei tel 745 5108.

Kui on vajadus välja kutsuda loomapüüdja, siis teeb seda juba omavalitsuse töötaja.
Nõo Vallavalitsus kasutab hulkuvate loomade püüdmisel Tartu Koduta Loomade Varjupaiga teenust.
Kõik Nõo vallast püütud hulkuvad loomad toimetatakse MTÜ Assisi Franciscuse Seltsi poolt hallatavasse Tartu Koduta Loomade Varjupaika (Tartu Roosi tn 91 K).

Kadumaläinud lemmiklooma saab otsida Tartu Koduta Loomade Varjupaiga kodulehelt või Pesaleidja kodulehelt.
Oma koduloomast loobumisel tuleb ise võtta ühendust Tartu Koduta Loomade Varjupaigaga.

 

 

Nõo valla volitatud veterinaararst on Aivar Lastik, tel 513 6245 aivarlastik@hot.ee

Volitatud veterinaararsti pädevuses on riikliku loomatauditõrje programmi raames menetluste teostamine (näiteks: koerte/kasside marutaudivastane vaktsineerimine, veterinaartõendite väljastamine jms).