Elektrooniline avaldus

Olete sisenenud Nõo valla poolt pakutavate teenuste ja toimingute keskkonda.

Teenused ja toimingud on jaotatud viide valdkonda:

  • sotsiaal ja tervishoid,
  • ehitus ja planeerimine,
  • maa ja keskkond,
  • rahvastikuregistri teenused,
  • avalik kord.

Kui olete vajaliku teenuse / toimingu leidnud, siis kuvatakse Teile teenuse / toimingu kirjeldus: kuidas taotleda, millised on vajalikud dokumendid, vastutava ametniku kontaktid, viited õigusaktidele jm.
 

Lisaks valdkondlikele vormidele on võimalik siit saata ka vabas vormis elektrooniliselt täidetud ja allkirjastatud avaldus.

 

Viide: