Nõo lasteaed Krõll rühmaruumide renoveerimine

Projekt: Nõo lasteaed Krõll rühmaruumide renoveerimine

Tööde eesmärk: Nõo lasteaia Krõll nelja rühmaruumi renoveerimise tööde käigus uuendatakse täielikult rühmaruumide siseviimistlust ja vahetatakse välja elektrisüsteem ning automaatse tulehäire süsteem. Renoveeritavad rühmaruumid on rühmade nime järgi Mängukrõllid, Tõrukesed, Mesimummid ja Põngerjad.

Tööde maksumus ja finantseerimine: Valla 2022. aasta eelarves on tööde läbiviimiseks eraldatud 100 000 eurot. Tööd on planeeritud läbi viia valla omavahenditest. Kas kõik rühmad saavad uuendatud sõltub hanke tulemusena saadud pakkumise kogumaksumusest.

Tööde teostamise viis ja aeg: Riigihanke lihthange on avaldatud riigihangete registri kodulehel. Hanke pakkumiste tähtaeg on 5. mai 2022. Tööde teostamise aeg on 20. juuni – 14. august 2022.

Hankekomisjon: Komisjoni moodustamise käskkiri

Otsused lihthankes „Nõo lasteaed Krõll rühmaruumide renoveerimine" (vallavalitsuse korraldus 10.05.2022 nr 203).

Otsused lihthanke "Nõo lasteaed Krõll rühmaruumide renoveerimine" (vallavalitsuse korraldus 09.06.2022 nr 264)

Info: Maano Koemets (tel 5342 5242), Kristi Voore (tel 745 5185).